Главная
Курс обмена валют


гороскоп

Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Профспілкове звернення

3.jpg

21 червня 2016 р.
Г.В. Самардаку,
голові Запорізької обласної ради,
К.І. Брилю, голові Запорізької
обласної державної адміністрації
Г.A. Олененку, голові Кам’янсько-Дніпровської районної ради
В.В. Свєшнікову, голові Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрацїї

Профспілкове звернення
Вільна профспілка медичних працівників України звертається до вас з приводу того, що адміністрація Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні, під виглядом необхідності реформування медичної галузі, на підставі рекомендацій Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації, змушує трудовий колектив погодитися на скорочення ліжкового фонду та штату медичних працівників Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні, а саме хірургічного відділення.

На підставі розпорядження облдержадміністрації планується зменшити ліжковий фонд до 31,8 ліжко-місця на10 тис населення і, відповідно, скорочення штату медичних працівників. У цьому випадку відчутно погіршиться рівень надання планової та особливо ургентної допомоги населенню Кам’янсько-Дніпровського району, що призведе до зростання його смертності.
Повідомляємо, що у 2015 році хірургічною службою Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні амбулаторно прийнято 16190 пацієнтів із хірургічною патологією, з них 433 - прооперовано. У приймальному відділенні прооперовано 307 пацієнтів. У хірургічному відділенні проліковано 930 пацієнтів, 417 — прооперовано, з них 90 — планово, а переважній більшості пацієнтів операції виконані в ургентному порядку. Це свідчить про відсутність можливості у населення району через низький рівень доходів вчасно звертатися за медичною допомогою у плановому порядку. Тому хворі потрапляють до хірургічного відділення у стані, що загрожує їхньому життю.
До 41 тисячі офіційно зареєстрованого населення району варто додати ще приблизно 5-7 тисяч найманих працівників з інших регіонів, які також часто потребують невідкладної хірургічної допомоги. Кількість населення району значно зростає у літній період, коли до нього додаються приїжджі діти, відпочивальники та підприємці, які займаються закупівлею овочів. Концентрація населення та автотранспорту на автошляхах району у цей час призводить до зростання травматизму унаслідок дорожньо- транспортних пригод.
Слід додати ще й те, що за медичною допомогою до Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні звертаються хворі з 8000 мешканців Великобілозерського району Запорізької області та 10-тисячного населення Верхньорогачинського району Херсонської області, місцева влада яких через безвідповідальне ставлення до здоров’я і життя своїх мешканців і прагнення догодити псевдореформаторам з області й столиці майже зруйнувала систему медичної допомоги.
Вільна профспілка медичних працівників України вважає, що головним завданням будь-якої влади є перш за все захист здоров’я і життя людини.
Зменшення ліжкового фонду Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні, а особливо її хірургічного відділення, стане злочином не тільки проти мешканців Кам’янсько-Дніпровського району, а й проти жителів сусідніх з ним районів, які вже позбавлені можливості отримувати якісну і вчасну медичну допомогу. Таке рішення буде порушенням Конституції України, якою громадянам України гарантоване право на життя, охорону здоров’я і медичну допомогу. Зокрема, її статей 3 (Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави), 16 (Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи - катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави), 27 [Кожна людина мас невід’ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань), 49 (Кожен має право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування. Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності. Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епіде-мічне благополуччя). А дії посадових осіб, які загрожують життю та здоров’ю населення, мають ознаки злочинів, передбачених статтями 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей), 140 (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником), 364 (Зловживання владою або службовим становищем), 367 (Службова недбалість), 442 (Геноцид) Кримінального кодексу України.
До речі, розпорядження облдержадміністрації має рекомендаційний характер. А отже не є обов’язковим до виконання. Воно скоріше - спосіб перекласти відповідальність обласних чиновників на своїх колег рангом нижче, а тих - на рядових медичних працівників, яких примушують погодитися на, наче б то, необхідне скорочення. Тому на підставі статей 21 (Повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав громадян на працю та здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю) і 22 (Права профспілок, їх об’єднань у забезпеченні зайнятості населення) Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статті 245 (Право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями) Кодексу Законів про працю України Вільна профспілка медичних працівників України, як вищий профспілковий орган, який представляє інтереси працівників Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні, не дає згоди на зміну штатного розпису та скорочення посад працівників у вказаній вище лікувальній установі.
У разі неприпинення незаконних дій по скороченню штату працівників та неналежного матеріального забезпечення Кам’янсько-Дніпровської центральної районної лікарні, Вільна профспілка медичних працівників України через Конфедерацію вільних профспілок України буде змушена звернутися з приводу порушення прав людини у Кам’янсько-Дніпровському районі Запорізької області до Міжнародної організації праці та Міжнародної конфедерації профспілок.
З повагою, О.О. Панасенко,
голова Вільної профспілки
медичних працівників України