Главная
гороскоп

Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Життя існує там, де йде будівництво

Вже в цьому році 59 кам’янських сімей можуть отримати нове житло

Минуле і сьогодення будинків-пусток
В 1988 році в м.Кам’янка-Дніпровська було створено житловий кооператив «Вілюй-2», в склад якого ввійшли жителі нашого району та жителі крайньої Півночі. Всього кооператив налічував більше 140 осіб. Були зібрані кошти та розпочата велика робота по оформленню земельної ділянки під будівництво, розроблена проектно-кошторисна документація, отримані дозвільні документи та на початку 90-х років розпочато, нарешті, будівництво. Але на жаль еконо-мічна ситуація склалася таким чином, що через деякий час воно було призупинено. Неодноразово членами кооперативу, що залишилися в районі, піднімалося питання щодо можливості добудови незавершеного будівництва, але ситуація ускладнювалася через те, що члени кооперативу роз’їхалися хто куди і зібрати їх, як тоді, так і на сьогоднішній день велика проблема. Юридична сторона питання залишалася не вирішеною.

Але час не стоїть на місті. Змінюється життя, змінюється економічна ситуація, відносини в суспільстві, змінюються закони. Адже з того часу минуло двадцять років. І на сьогоднішній день проблема незавершеного будівництва двох житлових будинків в нашому місті набрала актуальності. Не можливо спокійно спо-стерігати за тим, що в центрі міста панує безлад, прибудинкова територія не добудованих будинків вкрита сміттям та бур’янами. Грубо порушуються санітарні норми по відношенню до мешканців прилеглих будинків. Вся ця картина створює негативний вплив на формування зовнішнього середовища вулиці, представляє небезпеку для оточуючого середовища. Беручи до уваги всі ці фактори та вкрай напружену ситуацію з забезпеченням населення нашого району житлом, керівництво району всерйоз перейнялося цією проблемою і на сьогоднішній день вже розпочато вивчення ситуації, що склалася навколо недобудови. Піднімаються та вивчаються юристами наявні документи на відведення земельної ділянки під буді-вництво, документації на будівництво, розглядаються дозвільні документи. Можливо з певністю говорити про те, що місцева влада поставила перед собою чітку, але дуже складну, та соціально необхідну задачу – в 2012 році врешті-решт добудувати принаймні один житловий будинок, ввести його в екс-плуатацію та забезпечити таким необхідним доступним житлом тих громадян, які потребують поліпшення житлових умов по закону, або взагалі не мають свого власного житла.

Квартири чекають
на своїх господарів
Для тих громадян району, хто не в повній мірі володіють ситуацією, хотілося б трохи дати інформації про сам житловий будинок, який планується добудувати. Це п’ятиповерховий житловий будинок, виконаний із збірного залізобетону на 59 квартир. З них: однокімнатних 19 квартир загальною площею 35,28 кв.м. Житлова площа однокімнатної квартири 18,52кв.м. Двокімнатних також 19 квартир, загальною площею 49,56кв.м. Житлова площа двокімнатної квартири 27,84кв.м. Трикімнатних квартир 20, загальна площа такої квартири 57,14кв.м., житлова площа трикімнатної квартири 36,85кв.м. Одна чотирикімнатна квартира загальною площею 78,20 м2, житловою площею 40 м2. Загальна житлова площа будинку 1656,57кв.м.

«Доступне житло» допоможе вам стати щасливим
квартировласником

З якою метою надається вся ця інформація? Всім зрозуміло, що ситуація у житловому будівництві на сьогоднішній день дуже складна. Жодне підприємство, що розташоване на території нашого району не має фінансової можливості довести таке масштабне будівництво до логічного завершення. Сам житловий кооператив вже давно припинив своє існування. Але проблема залишилась. Для її вирішення та моніторингу можливості добудови незавершеного будівництва з залученням інвесторів та потенційних учасників будівництва розпочата вся ця вищезазначена робота.
Проблема забезпечення населення житлом, як на початку 90-х років XX ст. так і нині, належить до найгостріших соці-ально-економічних проблем в Україні. Наша країна має потребу у функціонуванні цивілізованого ринку житла та підвищенні можливостей населення реалізувати право на житло. Зіставлення реальних доходів населення і вартості житлового будівництва демонструє, що більшість українців не мають в своєму розпорядженні коштів, достатніх для придбання житла. Але це не означає, що влада повинна залишатись осторонь проблеми. На сьогоднішній день на території Запорізької області успішно діють державні, регіональні та районні програми, що сприяють вирішенню фінансових проблем населення.
Так в 2010 році в Запорізькій області розпочалася реалізація регіональної програми “Доступне житло”. Мета програми: створення сприятливих умов для розвитку будівництва доступного житла в області та забезпечення фінансовою підтримкою громадян, що потребують поліпшення житлових умов та здійснюють відповідні інвестиції у будівництво такого житла.
Категорія громадян, що мають право на участь у даній програмі:
- громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов;
- громадяни, середньомісячний сукупний дохід яких, разом з членами їх сімей у розрахунку на одну особу не перевищує за даними Держкомстату чотири-кратного розміру середньомісячної заробітної плати у регіоні;
- громадяни, яких відповідно до рішення місцевого органу виконавчої влади включено до списку осіб, що мають право на доступне житло.
Реалізація даної програми передбачається шляхом надання одноразової безповоротної фінансової підтримки у розмірі 30% від вартості будівництва житла за рахунок державних коштів. Дана фінансова підтримка спрямовується ви-ключно на інвестування у житлове будівництво.
Фінансування програми “Доступне житло” відбувається за принципом 70/30. Тобто 70% вартості житла сплатить громадянин за рахунок власних заощаджень, а також кредитів, а 30 % буде компенсовано з державного бюджету.
Надання даної підтримки здійснюється виключно за умови участі громадян у будівництві житла власними коштами у розмірі не менше 70% від вартості такого будівництва.
Розрахунок суми даної підтримки здійснюється з урахуванням нормативної площі (21 кв.метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метрів на сім’ю) та з урахуванням граничної вартості будівництва 1 кв. метра житла. Вартість житла що виникає у разі перевищення нормативної площі та/або граничної вартості будівництва 1 кв.метра сплачується громадянином за рахунок власних коштів.
Державна підтримка надається громадянам лише один раз.
На квартирний облік можуть стати лише ті громадяни, у кого забезпеченість житловою площею не перевищує 7,5 кв.м житлової площі на кожного члена сім’ї, для учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС – 9 кв.м передбачених чинним житловим законодавством України.
Програма доступного житла що розпочата у 2010 році є більш комплексною порівняно з програмою підтримки молодіжного житлового будівництва (кредитування).
Плюсом програми доступного житла є відсутність обмежень за віком. Якщо програма пільгового кредитування передбачає повернення коштів упродовж 30 років, то «Доступне житло» — це надання безповоротної 30% державної субсидії. Це, безумовно, перевага. Крім того, програма доступного житла пропонує здешевлення не тільки за рахунок субсидій держави, а й за участі органів місцевого самоврядування — виділення ними земельних ділянок під будівництво. По-друге, на будівництво доступного житла не поширюються будь-які відрахування, які встановлюють органи місцевого самоврядування на розвиток інфраструктури, соціальної сфери тощо. І третє: майданчики під буді-вництво доступного житла повинні бути забезпечені зовнішніми інженерними мережами (проведення газу, води, електроенергії), дорожньою інфраструктурою. Тобто на вартість квадратного метра не повинна лягати вартість їх спорудження.
Отримання кредиту на придбання житла можливо і через державний фонд сприяння молодіжному кредитуванню за програмою підтримки молодіжного житлового будівництва.
Умови отримання кредиту такі: якщо ви молода сім’я, ви повинні стояти в черзі на отримання житла, мати вік не більше 35 р., роботу і доходи, щоб бути платоспроможним для розрахунку за наданий кредит. При пільговому кредитуванні перший внесок становить 3% від вартості житла, потім йде оплата 94% кредиту, а 3% — по закінченні будівництва. Термін кредитування 30 років, кредитна ставка — 3% річних. Якщо в сім’ї є дитина, держава звільняє від сплати відсоткової річної ставки, при наявності двох дітей — від сплати 25% кредиту, трьох і більше дітей — сім’я сплачує лише 50% кредиту. Детальніше про умови отримання кредиту можна дізнатися на офіційному сайті Фонду http://www.molod-kredit.gov.ua/

Отримати гроші на будівництво допоможе і «Сільське подвір’я»
Декілька років поспіль успішно працює програма пільгового кредитування сільського населення «Сільське подвір’я». Під 3% річних надаються кредити на реконструкцію, добудову житла, газифікацію у розмірі до 50 тис.грн. В 2011 році внесені зміни до програми «Сільське по-двір’я», що значно розширюють її можливості. Безпосередньо на будівництво житла держава надає можливість оформлення пільгового кредиту на суму 100 тис.грн. Більш детальну інформацію про умови участі у програмі «Сільське подвір’я» можливо дізнатися за телефоном (0612) 764-66-18 (кредитний відділ).
Для прийняття дольової участі у добудові житлового будинку, розташованого у центрі міста Кам’янка-Дніпровська між вулицями Леніна та Гоголя запрошуються всі бажаючі, що мають право на отримання доступного житла. Більш детальну інформацію можливо отримати у відділі житлово-комунального господарства райдержадміністрації за телефоном: 2-32-77.

Людмила ПУСТОВІТ,
начальник відділу регіонального
розвитку, містобудування та
архітектури - головний архітектор району

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.

ПРОВЕРКА
Защита от спам-рассылки:
Введите символы (без пробелов), изображенные на картинке.

Календарь

Февраль 2012
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4