Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ МЕДИЧНИМ ОГЛЯДАМ

Управління Держпраці у Запорізькій області нагадує та надає роз’яснення стосовно визначення категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, погодження списків працівників, які підлягають попереднім (періодичним) медоглядам, та складання Заключного акта за результатами медичного огляду.
Проведення попереднього та періодичних медичних оглядів осіб, які працюють на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та медичному огляді осіб віком до 21 року, врегульовано Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 № 246, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за N 846/14113 (далі — Порядок).
Відповідно до норм Порядку обов’язок роботодавця — організувати лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях для того, щоб визначити категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.
Роботодавець має подати заявку до Управління Держпраці про визначення категорії працівників, які підлягають періодичному медогляду. На основі цієї заявки та результатів лабораторних досліджень умов праці, Управління Держпраці за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи визначає категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають відповідний Акт за встановленою формою.
В Акті (2-х екземплярах) зазначають, зокрема, назву цеху (дільниці), професії (посади), шкідливі та небезпечні фактори, але не зазначають прізвища працівників. На підставі Акта роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, на паперовому та електронному носіях, узгоджує їх з територіальною установою Держпраці (п. 2.3 Порядку № 246). Тобто саме у Список вносять прізвища, ім’я, по батькові працівників за професіями, які були зазначені в Акті. Форму Списку наведено у додатку 2 до Порядку № 246. У разі прийняття працівника на роботу, де присутні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, на підприємстві видають Направлення на обов’язковий попередній медичний огляд працівника із зазначенням пунктів додатків 4 та 5 до Порядку № 246, які вказані в Акті визначення категорій осіб для окремої професії. Тобто пункти шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу в Списку для періодичних медоглядів мають збігатися з пунктами, зазначеними у цьому Направленні.
Як уже зазначалося, на підставі Акта роботодавець протягом місяця має скласти за встановленою формою чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий — надсилають закладу охорони здоров’я (ЗОЗ), третій — Управлінню Держпраці, четвертий — Фонду соціального страхування (далі — Фонд).
Роботодавець має укласти (поновити, продовжити) із ЗОЗ договір про проведення медогляду своїх працівників та надати узгоджений із Управлінням Держпраці Список. Заклад охорони здоров’я проводить розрахунок вартості медичного огляду, складає план-графік та погоджує його із роботодавцем. Роботодавець має забезпечити своєчасне та організоване проходження працівниками медоглядів та обстежень. Для цього він видає наказ про проведення медоглядів та призначає відповідальних осіб.
Працівники зобов’язані пройти медогляд. Роботодавець має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати. Медичні огляди проводить комісія з проведення медичних оглядів. Прийшовши на медогляд, працівник пред’являє комісії паспорт або інший документ, що засвідчує його особу, та медичну карту амбулаторного хворого (за наявності), а при попередньому медогляді — видане роботодавцем направлення.
Треба завжди пам'ятати, що дотримання законодавства у сфері охорони, гігієни праці та промислової безпеки стане запорукою збереження найціннішого в світі – людського життя.
Бажаємо, щоб праця кожного завжди була безпечною, приносила задоволення та забезпечувала достатній рівень життя!

Начальник відділу з питань гігієни праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області Світлана Марковська