Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Юні дослідники «Скіфії» - переможці обласного конкурсу МАН

Одне з актуальних завдань сучасної школи — пошук оптимальних шляхів зацікавлення учнів навчанням, підвищення їх розумової активності, спонукання до творчості, виховання школяра як життєво й соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення в різноманітних життєвих ситуаціях, вироблення вмінь практичного і творчого застосування здобутих знань.
Педагогічний колектив гімназії переконаний, що цьому, в значній мірі, сприяє науково-дослідницька діяльність учнів, якій ми щороку приділяємо все більше уваги у своїй роботі. Проведення наукових досліджень у гімназії ми поєднуємо з розвитком творчої особистості наших учнів.
Чи потрібно займатися науково-дослідницькою роботою? Це питання хвилює сьогодні і вчителів, і учнів, і батьків. На нашу думку, відповідь – однозначна: науково-дослідницька робота допомагає учневі систематизувати отримані теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань, оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень.
Формування пошуково-дослідницьких умінь учнів – процес довготривалий, який залежить від багатьох чинників. Але головним із них, на наш погляд, є вчитель. І як би його не називали: тьютор чи фасилітатор, він залишається вчителем, головним органі-затором дослідницької діяльності учня.
Цього року учасниками ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук України стали шість учнів гімназії, що навчаються в 9-11 класах. Сфери їхніх уподобань – різноманітні, але, ос-кільки наші учні вивчають поглиблено англійську мову з першого класу, то три роботи були присвячені дослідженню особливостей саме англій-ської мови, одна робота – із зарубіжної літератури, та дві – з біології. Захист робіт відбувся 17 лютого, але цьому передувала титанічна робота учнів та їхніх наукових керівників із проведення дослідження, написання роботи, оформлення її відповідно до складних наукових вимог. Учні опрацьовували літературу, брали інтерв’ю, проводили анкетування та опитування, складали графіки та діаграми, вчились аналізувати і робити висновки. Потім була підготовка і написання контрольних робіт із базових дисциплін відпо-відно до кожної наукової секції. Коли були отримані результати оцінювання контрольних і науково-дослідницьких робіт, учасники почали готувати доповіді для захисту своїх досліджень, створювати відеопрезентації до виступу перед вимогливою аудиторією, що складалася з науковців Запорізького національного університету, учасників захисту - учнів шкіл зі всієї області та їхніх наставників. Усіх турбот і не перелічити! Але наші юні дослідники разом із своїми науковими керівниками - вчителями відповідних предметів із цими важкими завданнями успішно впорались. Зокрема, за контрольну роботу з англій-ської мови Вікторія Гераскіна отримала 28,5 балів із 30 можливих, за науково-дослідницьку роботу Олександрі Коваленко суворе журі поставило 18 балів із 20, Анастасія Баранова отримала 26,5 балів за проведене дослідження та набрала майже максимальну кількість балів за захист своєї роботи.
На захист учнями гімназії було представлено шість робіт. Олександра Коваленко (10 клас) провела дослідження «Вплив груп крові на характер і здоров’я людини» (науковий керівник – К.В. Бескоровайна, учитель біології та хімії). ЇЇ однокласниця Карина Скочдополь підготувала дослідницьку роботу «Короткозорість: виявлення та профілактика серед учнів-підлітків гімназії «Скіфія»» (науковий керівник – К.В. Бескоровайна, учитель біології та хімії). Тема роботи цьогорічної випускниці гімназії Анастасії Баранової – «Структурні та семантичні особливості акронімів у сучасній англійській SMS-мові» (науковий керівник – Л.А. Ужва, учитель англійської мови). Дев’ятикласниця Вікторія Гераскіна до-сліджувала фразеологізми англійської мови в роботі «Фразеологізми як універсальна мовна одиниця» (науковий керівник – І.М. Портнова, учитель англійської мови). Діана Черненко (10 клас) підготувала практичні рекомендації в дослідженні «Ефективні способи вивчення англійської мови» (науковий керівник – Л.В. Ягупова, учитель ан-глійської мови). Тема дослідження Анни Авєдікової (10 клас): «Тема дуелі у творчості М.Ю. Лермонтова» (науковий керівник – Л.М. Співак, учитель зарубіжної літератури).
За результатами засідань журі, призові місця на обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослід-ницьких робіт учнів-членів МАН отримали:
Анастасія Баранова – І місце в секції «Англій-ська мова»;
Карина Скочдополь – ІІ місце в секції «Валеологія»;
Анна Авєдікова – ІІ місце в секції «Зарубіжна література».
Діана Черненко, Вікторія Гераскіна та Олександра Коваленко посіли ІV місця у своїх секціях.
У рецензії журі на роботу Анастасії Баранової читаємо: «Робота є цілком самостійним філологічним дослідженням. Тема розкрита доволі повно, містить ряд цікавих філологічних спостережень і залишає позитивне враження. Авторка дослідження демонструє філологічну обдарованість». Не випадково учениця отримала від науковців дві цікаві пропозиції – представляти нашу область на Всеукраїнському етапі конкурсу МАН зі своєю роботою та вступати на навчання до ЗНУ на факультет іноземної філології. Від першої пропозиції довелось відмовитись у зв’язку з підготовкою до ЗНО, а над другою Настя ще думає, адже її мрія – здобути вищу освіту в царині англійської мови. Іде до цього дівчина дуже цілеспрямовано – крім МАН, цього року вона посіла ще й друге місце в обласному етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови.
Дослідження Карини Скочдополь зацікавило журі актуальністю, практичною направленістю та можливістю застосування його результатів для покращення здоров’я сучасних підлітків, адже короткозорість є гострою проблемою і необхідно об’єднати зусилля і школи, і батьків, і самих учнів для її профілактики та усунення. В наш час існує багато методів для цього і природну гостроту зору можна зберегти, виконуючи дуже прості правила.
Думка журі про роботу Анни Авєдікової була такою: «Робота є новаторською спробою осмислення та порівняльного аналізу теми дуелі у творчості О. Пушкіна та М. Лермонтова. Авторка роботи чітко та ясно викладає свої думки, критично осмислює джерела, присвячені вивченню творчості поетів. Тема дослідження є актуальною та цікавою». В планах учениці – продовження вивчення даного питання.
Після закінчення конкурсу наші «манівці» розповідають, що залишились дуже задоволені своєю участю в конкурсі. Найважче їм було захищати роботу в ЗНУ, було незвично і відповідально. Але вони отримали неоціненний досвід підготовки роботи, її оформлення, ведення дискусії із науковцями та однолітками, живого спілкування. Все це знадобиться у подальшому житті. Приємно було чути схвальні відгуки присутніх на захисті про актуальність підготовлених ними робіт, високий науковий рівень доповідей та доцільне використання ІКТ під час представлення своїх досліджень. Всі учасники вже сьогодні розмірковують про подальші наукові дослідження в наступному навчальному році.
Тож хочеться привітати всіх наших цьогорічних учасників МАН і їхніх наставників із блискучими результатами, подякувати всіх за величезні зусилля, прикладені ними в ході проведення науково-дослідницької роботи, побажати успіхів у впровадженні результатів досліджень у практичну діяльність. Сподіваємось, що цьогорічні учасники стануть взірцем для інших наших учнів і наступного року переможців цього важкого і відповідального конкурсу буде в гімназії значно більше, адже творчий потенціал педагогічного колективу гімназії відповідає вимогам Нової української школи і дозволяє навчати і виховувати наших гімназистів на високому рівні.
Л.В. Олененко, заступник директора з НВР
КЗ «Кам’янсько-Дніпровської районної гімназії «Скіфія»»