Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Беремо участь в інтерактивних конкурсах

Протягом навчального року в нашій гімназії «Скіфія» проводиться велика кількість різноманітних творчих, інтелектуальних конкурсів. Їх різноманітна палітра вимагає максимального напруження фізичних та інтелектуальних сил учасників конкурсів у поєднанні з навчальним процесом водночас.
Як показує аналіз, найбільш активну участь у цих конкурсах беруть учні гімназії. І це такі інтерактивні конкурси як:
- Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека»;
- Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»;
- Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» та Всеукраїнська природознавча гра «Геліантус»;
- Всеукраїнський учнівський інтерактивний конкурс юних сус-пільствознавців «Кришталева сова»;
- Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс «Левеня»;
- Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер»;
- Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс «Колосок»;
- Всеукраїнська гра з англійської мови «Puzzle», конкурс з анг-лійської мови «Гринвіч».
Позитивним є те, що щороку збільшується кількість учнів гімназії, які беруть участь у міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсах, що сприяє підвищенню їх зацікавленості до вивчення окремих предметів та поглиблює рівень знань
З  метою активізації вивчення історії в загальноосвітніх навчальних закладах, розвитку творчих здібностей учнів та їх патріотичного виховання 15 березня 2017 року відбувся Міжнародний учнівський конкурс юних істориків ”Лелека-2017" для учнів 5-11 класів. Активними учасниками цього конкурсу стали учні гімназії.
Участь у конкурсах дає можливість нашим учням ще раз перевірити свої вміння застосовувати знання на практиці, відчути азарт змагання і радість успіху, увійти до складу єдиної команди дорослих і дітей, яких об’єднує прагнення до нових знань.
У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека-2017» на добровільних засадах взяло участь 30 учнів гімназії. Під час проведення очного туру учні індивідуально отримували комплекти завдань разом з бланками відповідей. Згідно з Правилами конкурсу тестові завдання розроблялися окремо для кожного класу відповідно до навчальної програми. Кожен учасник повинен був виконати 30 завдань з історії України або всесвітньої історії за трьома рівнями складності. До кожного із тестових завдань було запропоновано чотири-п’ять варіантів відповідей, з яких лише одна правильна.
Учні демонстрували не лише теоретичні знання, але й вміння порівнювати події вітчизняної та всесвітньої історії, впізнавати назви та зміст документів певного історичного періоду, вказувати авторів за відповідними цитатами з їх відомих праць тощо.
За підсумками конкурсу, відповідно до набраних балів, учасники були нагороджені такими дипломами:
– «Золотий Лелека» – 2 учні, які показали відмінний результат;
– «Срібний Лелека» – 5 учнів, які показали високий результат;
– «Бронзовий Лелека» – 13 учнів, з достатнім результатом;
– «Сертифікат учасника» – 11учнів.
У Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека – 2017» взяло участь 40 учнів гімназії.
Чого ми чекаємо від участі в конкурсі? Звичайно нових позитивних вражень і перемоги.
Олена Пашетнєва, учитель історії та правознавства, шкільний координатор міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека»