Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Духовно-моральне виховання дошкільників у системі дошкільних навчальних закладів

Одним з пріоритетних напрямів діяльності дошкільних навчальних закладів району є формування високої моральної культури особистості. Головне, про що ми маємо дбати – здоров’я душі дитини. Завдання догляду за душею дитини, станом душі ставить перед педагогами і програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», яка орієнтує педпроцес на розвиток особистості дитини. Проблему морально-етичного виховання насамперед слід розглядати через призму роботи педагогічного колективу. Адже розвивають, виховують і навчають малечу вихователі, і саме вони повинні розуміти всю важливість цієї роботи.
Сучасна компетентна дитина — активна особистість. Вона повинна не лише робити вчинки, а й відповідати за них, тому педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів району ставлять перед собою мету: становлення морально спрямованої особистості, формування соціальної відповідальності та вміння відчувати й розуміти себе та інших людей, прищеплення найвищих моральних чеснот, виховання гуманістичних рис у дітей дошкільного віку. Всі педагогічні колективи чітко усвідомлюють, що морально-етичне виховання – справа складна й делікатна, це праця з душею дитини, яка вимагає любові й терпіння та ефективних методів взаємодії. Свою місію вони вбачають у навчанні вихованців жити серед людей, розуміти їхні взаємовідносини, відрізняти добро від зла, отже набувати життєвої компетентності, вчитися любити прекрасне.
Організуючи роботу з педагогами, ми використовуємо такі форми роботи: анкетування, педагогічні ради, семінари-практикуми, районні методичні об’єднання, педагогічні читання, дискусії, бе-сіди, ділові ігри, майстер-класи, практичні заняття, перегляди відкритих занять, аналіз проблемних ситуацій, виставки літератури, посібників, педагогічні ярмарки, створення проектів.
Ось чому 2 березня 2017 року дошкільним підрозділом районного методичного ка-бінету відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації на базі комунального дошкільного навчального закладу ясел-садка «Топольок» Кам’янсько-Дніпровської районної ради проведено районний науково-практичний семінар за проблемою: «Система роботи дошкільного навчального закладу з організації морально-етичного виховання дошкільників». Участь в семінарі прийняли завідувачі і методисти дошкільних навчальних закладів і районне методичне об’єднання для вихователів старших груп. Мета і завдання цих методичних заходів: розкрити сутність проблеми духовно-морального виховання дошкільників, по-ліпшити якість освітньо-виховної роботи з дітьми, стан роботи щодо морально-етичного виховання у дошкільних навчальних закладах району, оновити його зміст відповідно до сучасних наукових надбань; спонукати педагогів до спілкування щодо актуальності проблеми, думками; ознайомитись із досвідом роботи дошкільного навчального закладу з означеної проблеми.
Учасники семінару відвідали у старшій групі заняття «Твори добро і тобі добро буде» (вихователь М.В.Люшук) та свято до 8 Березня (вихователь Г.В.Щедріна), які спрямовані на формування в дошкільників моральних цінностей, а також у практичній частині залучились до обговорення проблемних питань, вирішення яких є важливим для реалізації завдань духовно-морального виховання.
В ході методичних заходів були заслухані доповідь завідуючої КДНЗ Н.Ю. Арсеньєвої про систему роботи з морально-етичного виховання дошкільників в дошкільному навчальному закладі «Топольок», яка передбачає: роботу з педагогічним колективом, з дітьми, з батьками, з початковою школою та співдоповідь вихователя М.В.Люшук за темою: «Духовно-моральне виховання в старшій групі дошкільного навчального закладу». Весь колектив чітко усвідомлює, що морально - етичне виховання справа складна й делікатна, яка вимагає любові й терпіння та ефективних методів взаємодії. Свою місію вихователі вбачають у навчанні вихованців жити серед людей, розуміти їхні взаємовідносини, відрізняти добро від зла, отже набувати життєвої компетентності, вчитися любити прекрасне.
Вихователями старшої групи підготовлена консультація «Духовно-моральне виховання дошкільників у системі «педагог-дитина-батьки», де, зокрема, наведені слова В.Сухомлинського: «Дитина – це дзеркало сім’ї, і як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відображається моральна чистота матері і батька».
Тому важливим напрямком роботи закладу у системі морально-етичного виховання є робота з батьками, яка передбачає такі форми роботи: анкетування, бесіди, консультації, круглі столи, семінари, диспути, ділові ігри, практичні заняття, тренінги, лекторії, ділові ігри, дні відкритих дверей, родинні свята, розваги, папки-пересувки, ведення відповідної рубрики в батьківському куточку, аналіз проблемних ситуацій, складання родового дерева, ярмарок родинного досвіду.
Присутні познайомилися з матеріалами досвіду роботи педагогічних працівників дошкільного навчального закладу ясел-садка «Топольок» з даної теми. В своєму виступі методист відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Ольга Петрівна Кириленко зосередила увагу присутніх на питанні: «Загальні основи духовного виховання людини», де розкрила актуальність проблеми духовно-морального виховання дітей дошкільного віку, особливості її реалізації в сучасних умовах, необхідності усвідомлення духовної природи людини, на розумінні краси, як моральної категорії та важливості створення гармонійного простору в системі «педагог-дитина-батьки» для морального розвитку особистості дитини.
Ольга Петрівна впевнена, що знання, отримані під час семінару районного методичного об’єднання стануть безцінним досвідом, який завідувачі, вихователі будуть упроваджувати в практику роботи дошкільних навчальних закладах району.
Анна Сітнікова