Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Економіка в дошкільному навчальному закладі

5.jpg

Пріоритетні змістові напрями освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах на 2016/2017 навчальний рік визначаються з урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, покращення їхнього фізичного, психічного здоров’я упродовж дошкільного дитинства.
Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у новому навчальному році є такі: національно-патріотичне виховання; економічне виховання; музичне виховання; формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми, а серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – творча гра, художня література і робота з дитячою книжкою. Зазначені пріоритети не зменшують значущості інших складових змісту і завдань освітньої роботи, засобів, методів розвивально-виховного впливу на дітей.
Економічні зміни в суспільстві посилили увагу педагогів до формування передумов економічної освіти, опанування дітьми економічних знань і практичних умінь, формування економічної компетентності дошкільника.
Всі завдання по вихованню основ економічної культури дитини вирішуються в рамках програм «Я у Світі» та «Світ дитинства», так як вони орга-нічно поєднують у собі всі види дитячої діяльності та розвитку. Процес економічного виховання реалізується через різні форми його організації. Перевага віддається таким формам, як гра, вечори дозвілля, сюжетно-рольові та дидактичні ігри, розваги, навчальні заняття. Засвоїти складні економічні поняття дітям допомагають казкові персонажі. Вони часті гості на заняттях. Це дає можливість проявити творчість, індивідуальність і, що особливо важливо, зробити процес пізнання цікавим і доступним для дітей. Їх метою є залучення малюків до світу економічних цінностей і виховання етичної поведінки у предметному, речовому світі.
Головним завданням для працівників дошкільної освіти є прищепити дитині навички діяльності в реальному житті, навчити її мислити і діяти за законами економіки.
Саме тому 7 жовтня 2016 року пройшов семінар для керівників дошкільних навчальних закладів на базі НВК «Дитячий садок-ЗОШ І-ІІІ ст.» Кам’янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області (дошкільний підрозділ «Барвінок») за темою «Управлінський аспект в системі дош-кільної освіти. Нові пошуки і проблеми розвитку особистості дитини у 2016/2017 навчальному році» та районні методичні об’єднання вихователів старших та молодших і середніх груп за темою «Формування компетентності педагогів щодо економічного виховання дошкільнят».
Метою проведення семінару та районних методичних об’єднань з економіки є поглиблення знань педагогів щодо використання сучасних методів навчання, удосконалення умінь та навичок для успішного роз-в’язання завдань економічного виховання дітей, стимулювання творчих пропозицій педагогів.
Адже вирішальна роль у формуванні елементарних економічних знань належить вихователеві. Від його духовних, моральних якостей, педагогічної майстерності, професійної підготовки залежить, якою сформується особистість майбутнього громадянина нашої держави. Вже з перших років життя дитину оточує економічне середовище, наповнене різноманітними економічними поняттями й процесами. Вихователі формують в дітей елементарний еконо-мічний досвід, що стане базою для подальшої успішної економічної со-ціалізації та економічного виховання.
Учасникам семінару були представлені досягнення практичної роботи з дошкільниками з економічного виховання. Вихователі дошкільного навчального закладу «Барвінок» запропонували переглянути інтегроване заняття в середній групі «Де починається хліб» (ознайомлення з навколишнім, розвиток мовлення, ліплення), вихователь Горбунова Л.О. та інтегроване заняття в старшій групі «Навіть малятам про гроші треба знати» (ознайомлення з навколишнім, математика, кірігамі), вихователь О.З. Рукобратська.
Для активізації навчально-виховного процесу та закріплення складних економічних понять на заняттях використані казкові персонажі Маші та Гнома-Економа. Кращому розумінню навчального процесу сприяли роздатковий та дидактичний матеріали, вірші, прислів’я, дидактичні ігри, фізкультхвилинки, реклама.
У своєму виступі «Управлінський аспект в системі дошкільної освіти» Кузьміна Т.К., заступник директора НВК «Дитячий садок-ЗОШ І-ІІІ ст.» з дошкільної освіти зазначила, що перед керівником дошкільного навчального закладу стоять завдання динамічного розвитку та збагачення змісту навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і якості. Основним напрямом в управлінській діяльності по забезпеченню іннова-ційних процесів є широке впровадження інформаційних технологій, що дозволяє забезпечити контроль за якісною діяльністю дошкільного навчального закладу, вдосконаленням розвиваючого навчального середовища. Розповіла про свої найкращі надбання та розкрила перспективну модель освітнього закладу.
Присутні переглянули мультиме-дійну презентацію за темою «Первинний економічний досвід-необхідна умова і результат економічної соціалізації дітей», де за допомогою відеоматеріалів, фотографій, таблиць і схем розкрито систему роботи з даної теми в дошкільному навчальному закладі. Підготувала презентацію методист закладу Н.С. Крук. Під час семінару педагоги дискутували на тему «Чи потрібно вивчати економіку в дошкільному навчальному закладі?», визначали, «Які форми роботи найдоцільніші в економічній освіті дошкільників».
В ході обговорення проблеми педагоги обмінялися досвідом роботи щодо економічного виховання в дошкільний віковий період, який є найсприятливіший для формування різних якостей особистості, насамперед бережливості та економності, які мають стати фундаментом для становлення громадянина-людини, щиро зацікавленої в розвитку та економічному розквіті своєї держави. По закінченню заходу гості ознайомилися з міні-виставкою «Економічне виховання починається з дитинства», де були представлені матеріали з досвіду роботи педагогічного колективу, дидактичні посібники, методична література з питань економічного виховання дошкільників. Колеги позитивно оцінили роботу педагогічного колективу дошкільного навчального закладу і побажали успіхів і творчої наснаги.
Підводячи підсумки роботи семінару та районних методичних об’єднань вихователів, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Кам’янської-Дніпровської райдержадміністрації О.П. Кириленко зупинилася на питаннях виконання педагогами інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», впровадження в практику роботи рекомендацій Міні-стерства освіти і науки України, використання інноваційних підходів в умовах сучасного дошкільного навчального закладу. Методист рекомендувала популяризувати роботу з економічного виховання в дошкільному навчальному закладі та активно залучати до цієї роботи батьків і громадськість.
Сучасні діти в майбутньому стануть господарями землі. Як вони цінуватимуть природні багатства, землю, техніку, як пристосуються до соціального світу, якими господарями життя стануть-залежить від вихователів, перших сіячів раціональних зерен.
Тому наші педагоги в постійному пошуку таких нових технологій, ідей, нових форм роботи, які передбачають формування знань, виховання особистістних якостей, які допоможуть дошкільникам в майбутньому стати всебічно розвиненою людиною.
О. Кириленко, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації