Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


ЛИСТКОВА ДІАГНОСТИКА РОСЛИН ТА АНАЛІЗ ҐРУНТУ – КЛЮЧИК ДО СЕКРЕТІВ РОЗУМНОГО ГОСПОДАРЯ

1.jpg

Невід’ємною складовою інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, яка дозволяє отримати максимальні врожаї належної якості, що генетично закладені у насінні, є застосування добрив. Професійний підхід до системи живлення сільськогосподарських культур – збереження природної родючості ґрунтів і матеріальна винагорода за вкладену працю. Прогресивні аграрні підприємства користуються рекомендаціями наукових установ про раціональні дози внесення добрив під окремі культури. Проте для досягнення максимальної віддачі добрив рекомендовані дози їх внесення потрібно корегувати згідно з даними про фактичний вміст елементів в ґрунті і їх доступність для рослин протягом вегетації.
Агрохімічний сервіс від компанії «Вітера Україна» пропонує комплексне рішення управлінням мінеральним живленням сільськогосподарських культур, яке сприяє розкриттю максимального потенціалу рослин за рахунок внесення обґрунтованої кількості добрив без впливу на оптимальний баланс елементів живлення в ґрунті та порушення росту і розвитку рослин. Ми пропонуємо проведення аналізів ґрунту в агрохімічній аналітичній лабораторії «Yara Analytical Service» (Англія) після збору попередника або навесні, проведення функціональної експрес-діагностики потреби рослин в елементах живлення протягом вегетації та на основі отриманої інформації від проведених аналізів надаємо науково обґрунтовані рекомендації щодо застосування добрив.

Аналіз ґрунту – професійний підхід до роботи на землі
Проведення аналізів ґрунту є основним джерелом інформації про стан родючості ґрунтів, його агрохімічних властивостей для оптимізації ґрунтового живлення перед посівом та дає змогу аграріям своєчасно організувати програму живлення культур. Компанія «Вітера Україна» уже понад 9 років надає послугу якісного проведення аналізів ґрунту спеціалістами англійської агрохімічної лабораторії «Yara Analytical Service», яка працює на аграрному ринку понад 40 років, обслуговує 50 країн світу і має всесвітній доступ до результатів аналізу «MEGALAB», надає достовірну інформацію щодо агрохімічних та фізико-хімічних показників ґрунту, а саме: доступних культурам сполук фосфору (Р), обмінного калію (К), рухомих форм – кальцію (Са), сірки (S), натрію (Na), магнію (Mg), заліза (Fe), марганцю (Mn), міді (Cu), цинку (Zn), бору (В), молібдену (Мо), активну кислотність ґрунтового розчину та ємність катіонного обміну. Згідно отриманих даних, враховуючи всі аспекти технології вирощування планованої культури надаються науково обґрунтовані рекомендації із застосування основних елементів мінерального живлення (NPK), мезо-мікроелементів та меліорантів.

ЛИСТКОВА ДІАГНОСТИКА РОСЛИН – КОНТРОЛЮВАННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ТА ПОТРЕБИ В ЕЛЕМЕНТАХ ЖИВЛЕННЯ РОСЛИН ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ
Навіть маючи аналіз ґрунту, необхідно враховувати основний «важіль» впливу на продуктивність культур – навколишнє середовище. Непередбачуваність погодних умов в критичні періоди росту і розвитку рослин впливає на загальний фізіологічний стан рослин і споживання ними елементів живлення. Окрім того, варто відмітити, що на поведінку мікроелементів і форм їхніх сполук у ґрунтах впливають ряд факторів, які перешкоджають споживання рослинами елементів живлення, внаслідок чого виникає дисбаланс або ж дефіцит їх, а саме: окисно-відновні умови, реакція середовища, вміст органічної речовини, насиченість елемента в ґрунтовому розчині, несприятливе співвідношення іонів та ряд інших факторів. Скорегувати поживний режим вирощуваних культур залежно від фази розвитку рослин, виду і сорту рослин та ряду факторів навколишнього середовища протягом вегетації допоможе застосування вже відомої багатьом аграрним підприємствам послуги компанії «Вітера Україна» - функціональної діагностики рослин.

Суть методу функціональної діагностики рослин
Функціональна діагностика рослин відноситься до якісних методів аналізу і дає змогу до появи візуальних ознак дефіциту елементів живлення протягом однієї години визначити не вміст того чи іншого елементу живлення, а потребу рослини в ньому, встановити стресовий стан та надати рекомендації щодо застосування позакореневих добрив-коректорів, антистресантів, спеці-альних добрив та добрив направленої дії під конкретний вид рослин. Ця лабораторія дозволяє проводити діагностику автономно, в будь-якому місці, в тому числі і в полі.
Метод функціональної діагностики рослин базується на зміні фотохімічної активності витяжки хлоропластів листків діагностованих рослин без додавання досліджуваного елементу, а потім з додаванням його. Процес фотосинтезу відбувається в результаті перетворення енергії сонячного світла в органічні речовини, і відбувається це в хлоропластах. Вони відображають потребу рослини в елементах живлення, маючи знижену активність. При проведенні аналізу функціональної діагностики, додаючи досліджувані елементи, хлоропласти збільшують свою активність, що фіксується за допомогою фотоелектрокалориметра «ЕКОТЕСТ 2020». Окрім того, особливістю цієї органели рослинної клітини є те, що її можна виділити і деякий час підтримувати в живому стані (до 1 год).

Правильність відбору зразків листя – запорука
достовірності результатів листкової діагностики

Відбирати листя краще вранці за відсутності опадів і роси. Крім того, необхідно стежити за відсутністю часток ґрунту на листках. Відбір проб слід проводити у різних місцях поля, рухаючись методом «конверту» та рівномірно зрізуючи листя здорових без наявних візуальних ознак нестачі елементів живлення рослин по всьому полю. Процедура відбору залежить від рослини і фази її розвитку. Період від відбору листя до проведення аналізу не повинен перевищувати 30 хв.
Результати проведених аналізів подаються у вигляді графіка з рекомендаціями щодо проведення позакореневих підживлень для усунення дисбалансу живлення.

Практичне використання експрес-діагностики рослин
Компанія «Вітера Україна» має значний практичний досвід роботи з функціональною діагностикою рослин: проведення аналізів та надання рекомендацій по мінеральному корегуванню програми всіх без виключення сільськогосподарських культур в різні фази росту і розвитку проводиться щорічно по всій території України.
В цьому році лабораторія по експрес-діагностиці рослин почала працювати на постійній основі на базі агроцентру «АГРОПОЛІС» в м. Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, (тел. 066-702-03-04).
Ефективність практичного використання функціональної діагностики рослин відзначили господарі, які скористались послугою перед проведенням підживлень, або в разі погіршення фізіологічного стану рослин. Одним із них є Білоус В.Г., який звернувся з проханням провести функціональну діагностику рослин перцю, томату та баклажану, оскільки помітив нетипові для даного періоду фізіологічні зміни рослин. Згідно результатів, проведених аналізів компанія «Вітера Україна» надала рекомендації проведення позакореневих підживлень. На томатах застосовували спеціальні добрива «Мікрокат Магній» - 0,25 л/100 л води, «Райкат Кобальт-Молібден» - 0,1 л/100 л води та відомий на агроринку антистресант і провідник мінеральної поживи «Амінокат 30» - 0,1 л/100 л води. Суміш критично необхідних рослині елементів живлення, органо- та амінокислот сприяла швидкому проникненню поживи та відновленню фізіологічних процесів томатів. За словами господаря, вже через 5 днів був візуально помітний результат, підвищився тургор рослин, листя набуло темно-зеленого забарвлення. Через 7-10 днів за рекомендаціями було проведено повторне підживлення томатів добривом «Мікрокат Мікс» - 0,25 л/100 л води та «Райкат Ріст» - 0,15 л/100 л води. За рахунок збагаченого складу мікроелементів, цитокінінів, екстракту морських водоростей, вітамінів аміно- та органічних кислот активізувався ріст і розвиток вегетативних органів, з’явилися додаткові китиці та подовжився період вегетації.
За результатами функціональної діагностики перцю, рослини потребували комплексного живлення макро- та мікроелементами. Позакореневі підживлення спеціальним добривом «Солюкат Плюс 8-8-33+0,5MgO+1S» - 0,2 кг/100 л води, «Мікрокат Цинк-Марганець» - 0,25 л/100 л води та «Атланте Плюс» - 0,15 л/100 л води забезпечили рослини легкодоступними критично-необхідними елементами живлення, сприяли активному вегетативному росту рослин та ріст продуктивних пагонів.
Легкозасвоювана форма фосфору в добриві «Атланте Плюс» дуже швидко, упродовж 20-24 годин на 90-95% засвоюється рослинами та швидко переміщується всередині рослини, як по флоемі, так і по ксилемі. Поєднання в добриві «Атланте Плюс» легкозасвоюваного фосфору, калію, саліцилової кислоти та бетаїнів включає ряд фізіологічних процесів, які сприяють синтезу фітоалексинів, активізують власний захисний механізм рослин щодо різного роду хвороб. Системне застосування добрива «Атланте Плюс» (кожні 10 днів) на овочевих культурах сприяє стійкості їх проти ряду хвороб, викликаних грибами роду Ооміцети. Доповнення системи живлення перцю добривом «Райкат Ріст» - 0,25 л/100 л води за рахунок підвищеного вмісту сполук азоту, унікально підібраному складу мікро-елементів, цитокінінів, екстракту морських водоростей та вітамінів сприяло синтезу рослинами повного спектру ферментів, які дозволяють їм інтенсивніше використовувати енергію, воду та макроелементи (NPK) і відповідно дати більш високий врожай. Після проведення функціональної діагностики рослин комплексне застосування господарем продуктів від компанії «Вітера Україна» сприяло забезпеченню рослин необхідними елементами живлення та збір достойних врожаїв.
Питання проведення аналізів на баклажанах виникло в результаті незрозумілої зупинки росту рослин. В результаті проведення функціональної діагностики господар отримав рекомендації по застосуванню антистресового продукту «Амінокат 30» - 0,2 л/100 л води. До складу цього продукту входить унікальна композиція вільних альфа-амінокислот рослинного походження, які швидко надходять в клітини культур, поліпшують їх обмінні процеси та сприяють засвоєнню більшої кількості елементів живлення. Через три дні після застосування добрива «Амі-нокат 30» Білоус В.Г. відзначив відновлення росту рослин.
Після застосування продуктів від компанії «Вітера Україна» за результатами проведених аналізів функціональної діагностики рослин, регіональний директор Південного Сходу Мовчан Л.В. з метою допомогти Білоусу В.Г. одному із перших на овочевому ринку отримати рентабельну, повноцінну товарну продукції, порадив збагатити програму живлення вирощуваних культур наступними продуктами:
- «Атланте» та «Атланте Плюс» (кожні 10 днів) - забезпечили повноцінне фосфорно-калійне живлення рослин та стійкість до хвороб;
- «Нутрівант пасльоновий» (тричі за вегетацію) - забезпечив рослини всіма фізіологічно необхідними елементами живлення;
- «Мікрокат Са-В» (в період від наростання вегетативної маси до початку плодоношення) - довгострокове інтенсивне цвітіння та на плодах не було жодних проявів верхівкових гнилей;
- «Келік Калій» (в кінці вегетації) - овочі достигли раніше, очікуваного терміну мали однорідний колір та стандартний для даного сорту розмір плодів.
В результаті використання високоякісних технологій вчасного неодноразового проведення функціональної діагностики рослин та комплексного застосування продуктів компанії «Вітера Україна» Білоус В.Г. отримав достойні в своєму регіоні врожаї: томатів на рівні 15 кг/м2, перець – 6 кг/м2, баклажани - 6 кг/м2 та мав можливість реалізовувати продукцію вже в другій декаді травня та транспортувати її на великі відстані.
Це лише кілька прикладів практичного застосування функціональної діагностики рослин в Запорізькій області. В середньому в цьому році послугою скористались близько 50 господарств і всі надали позитивні відгуки.
Ми із задоволенням готові прийняти кожного аграрія і поділитися з ним наявним досвідом, показати свої здобутки і застерегти від невдач на прикладі власних помилок. Всім, хто хоче працювати з прибутками, компанія «Вітера Україна» пропонує скористатися послугами агрохімічного сервісу компанії та збагатити програми живлення вирощуваних культур лінійкою унікальних продуктів від виробників «Atlantica Agricola, S.A» (Іспанія) та «ICL Specialty Fertilizers» (Ізраїль). Тож чекаємо бажаючих провести агрохімічний аналіз ґрунту, функціональну діагностику рослин та придбати високоякісні продукти мінерального живлення від компанії «Вітера Україна».

За додатковою інформацією та консультаціями звертайтесь до спеціалістів нашої компанії, які завжди раді Вам допомогти: ТОВ «ВІТЕРА УКРАЇНА» -
спеціалізована агрохімічна компанія, ексклюзивний постачальник
в Україну спеціальних мінеральних добрив.
Тел/факс +38 044, 2448141 www.viteraukraine.com;
Регіональний
директор з розвитку:
Леонід Мовчан, (050) 468-78-97, [email protected]

Щодо проведення функціональної діагностики та придбання спеціальних добрив звертайтесь до офіційного дистриб’ютора:
агроцентр «АГРОПОЛІС», Валентин Алергуш,
тел. 066-702-03-04.