Главная
Курс обмена валют


гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ЗА КОНТРАКТОМ

f_10.jpg

На військову службу за контрактом приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження військової служби:
- особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб рядового складу;
- військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, громадяни призовного віку, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань офіцерського складу, та жінки з відповідною освітою та спеціальною підготовкою віком від 18 до 40 років - на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу.
На сьогодні, під часдї особливого періоду граничний вік призову збільшується до 60 років - терміну перебування військовозобов’язаних у запасі.
(Ст. 20; 28 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”)

СТРОКИ УКЛАДАННЯ КОНТРАКТІВ
Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчислені:
- для осіб рядового складу - 3 роки;
- для осіб сержантського та старшинського складу - від 3 до 5 років.

6-МІСЯЧНИЙ КОНТРАКТ
Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом у період з моменту оголошення мобілізації строк військової служби в календарному обчисленні встановлюється шість місяців. Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на строк шість місяців.
У разі закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.
(Ст. 23 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”)

ПРАВО НА ОСВІТУ
Особи рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а у разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, - в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.
Тому після завершення першого контракту (у тому числі 6-місячного контракту), військовослужбовці, які продовжили строк військової служби за новим контрактом, можуть безкоштовно отримати вищу освіту (спеціальність).
(Пункт 172 «Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України»)

ЗБЕРЕЖЕННЯ МІСЦЯ РОБОТИ
За працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігається місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності.
(Ст. 119 “Кодексу законів про працю України”).

ПРАВО НА ПЕНСІЮ
Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримають пенсію у разі призову їх на військову службу під час часткової чи загальної мобілізації, на особливий період, або прийняття на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту, виплата пенсій на час такої служби не припиняється. Після звільнення з військової служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років від часу повторного прийняття їх на службу до дня демобілізації або звільнення.
(Ст. 2 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб”).

БОНУС ЗА ПІДПИСАННЯ КОНТРАКТУ
Військовослужбовцям, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, у разі їх прийняття на військову службу за контрактом виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:
- особам рядового складу - вісім мінімальних заробітних плат (11 024 грн);
- особам сержантського і старшинського складу - дев’ять мінімальних заробітних плат (12 402 грн);
- особам офіцерського складу - десять мінімальних заробітних плат (13 780 грн).
(Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 406)

ЗАХОДИ ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ. ЯКІ СПЛАНОВАНІ У 2016 РОЦІ
Міністерством оборони України подано в оборонний бюджет країни пропозиції, відповідно до яких з початку 2016 року передбачене збільшення грошового забезпечення військовослужбовцям за контрактом у розмірі до 7 тис. грн.
На сьогодні розроблено зміни до Закону України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, щодо виплати грошової компенсації за піднайом житла для осіб рядового, сержантського і старшинського складу.
(На цей час законопроект проходить погодження у зацікавлених міністерствах (відомствах) України).

Провідні військові вищі навчальні заклади та військові коледжі запрошують юнаків та дівчат для здобуття освіти за напрямками інженерного, гуманітарного фаху, фахівців виховної роботи та музичного мистецтва за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
молодший спеціаліст, бакалавр, магістр.
Переваги здобуття військової освіти:
- навчання безкоштовне (за рахунок державного бюджету);
- курсанти отримують стипендію від 300 до 800 грн;
- гарантоване працевлаштування;
- гідне та стабільне грошове забезпечення;
- можливість отримання безкоштовного житла за рахунок держави;
- соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;
- можливість працевлаштування в цивільному житті.
За довідками звертатися до Кам’янсько-Дніпровського РВК: м.Кам’янка-Дніпровська, вул. Промислова,12, тел.: 2-13-64. 050-955-95-33.