Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Формування патріотично налаштованої особистості дитини дошкільного віку в освітньому закладі

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, колективи дошкільних навчальних закладів району спрямовують свою діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім’ї, бать-ківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу).
У системі дошкільної освіти району існує правило розповсюдження власного здобутого досвіду, своїх відкриттів, що роблять процес до-шкільної освіти сучасним і ефективним.
З огляду на це, 4 листопада 2015 року у НВК «Дитячий садок-ЗОШ І-ІІІ ступенів» Кам’янсько-Дніпровської міської ради (дошкільний підрозділ «Барвінок», завідуюча Т.К. Кузьміна) відбулося засідання районної циклової методичної комісії вихователів середньої і старшої груп за темою «Патріотичне виховання в сучасній системі дошкільного навчального закладу».
Доцільно сказати, що дошкільний навчальний заклад «Барвінок» є опорним закладом району з проблеми «Формування оздоровчих технологій в освітньому процесі дошкільного закладу шляхом експериментально-пошукової діяльності». Це успішно сприяє організації спільних для педагогів дошкільних навчальних закладів району форм методичної роботи: педагогічні ради, засідання районних циклових методичних комісій, «методичні всеобучі», «педагогічні діалоги», «круглі столи», «творчі лабораторії», методичні вітальні», «панорами творчих ідей і знахідок», творчі звіти», семінари, семінари-практикуми, присвячені різноманітним направленням навчально-виховного процесу, в тому числі і реалізації завдань патріотичного виховання.
В ході засідання педагогічний колектив дошкільного навчального закладу «Барвінок» поділився своїми доробками, напрацюваннями зі своїми колегами. Адже всі вони роблять одну справу-забезпечують реалізацію державної по-літики в галузі дошкільної освіти, якісно забезпечують впровадження в освітній процес цілісний підхід до розвитку особистості та змістовну діяльність інноваційних технологій.
Колектив дошкільного навчального закладу “Барвінок» створює такі умови для навчання і виховання, за яких дошкільнята відчувають свою успішність, досконалість, активність у розвитку, спілкуванні, виразності мовлення в руслі розробок Базового компонента дошкільної освіти України.
На засіданні районної циклової методичної комісії були розглянуті питання щодо формування патріотичного світогляду у сучасних дошкільнят. Педагогам були представлені досягнення практичної роботи з дошкільниками з патріотичного виховання: інтегроване заняття в середній групі «Бабусина хата» (вихователі О.З. Рукобратська та Олександра Фомівна Олейнікова). Це заняття орієнтує дітей на формування знань про державні символи, на опанування знань про культуру, звичаї, традиції свого народу. В старшій групі відбулося відкрите заняття за темою «Вишиванка» (вихователь Н.В. Добровольська). Використані ефективні методи і форми організації патріотичного виховання: розповідь вихователя, бесіда з дітьми, легенди, розгляд ілюстративного та демонстраційного матеріалів посилили ціннісні аспекти освітньої роботи з дітьми.
Особливістю роботи педагогічних працівників є те, що вони щороку є учасниками та переможцями педагогічних конкурсів, фестивалів, змагань, виставок-оглядів: «Освіта Запорізького краю-2013», «Найкращий сайт дошкільного навчального закладу-2014», «Україна-рідний край 2015», які стимулюють індивідуальну самоосвітню діяльність та професійну активність педагога.
Цього року в обласному фестивалі-огляді (номінація «ДНЗ. Веб - ресурс «Портфоліо педагога») лауреатом стала вихователь О.З. Рукобратська, яка на районному заході показала відкрите заняття. Олена Зінов’євна направляє свої зусилля на вирішення основних завдань системи дошкілля на високому рівні. З цим досвідом роботи читачі можуть познайомитися на її особистому веб-сайті «Развивайка»
Учасники районного засідання переглянули мультимедійну презентацію за темою «Організація роботи у дошкільному навчальному закладі «Барвінок» з патріотичного виховання». В ході обговорення проблеми вихователі району обмінялися досвідом роботи щодо виховання любові до Батьківщини, патріотичних почуттів, гордості за свою країну, шляхів формування знань про свій край, звичаї та традиції рідного народу. По закінченню заходу гості відвідали виставку – презентацію методичної літератури, дидактичних посібників, матеріалів з досвіду роботи педагогічного колективу з питань патріотичного виховання дітей дошкільного віку та навчальної літератури, за якою працюють в 2015/2016 навчальному році. Колеги позитивно оцінили роботу колективу та побажали успіхів і творчої наснаги.
Підводячи підсумки роботи районної циклової методичної комісії вихователів середньої та старшої дошкільних груп дошкільних навчальних закладів району, методист районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації О.П. Кириленко зупинилася на питаннях виконання педагогами інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», впровадження в практику роботи Концепції національно-патріотичного виховання в умовах сучасного дошкільного навчального закладу з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій, відеоряду, фотоколажів. Методист рекомендувала популяризувати роботу з дітьми по патріотичному вихованню серед батьків та громадськості, а також забезпечити активне залучення до патріотичного виховання дітей: учасників бойових дій на Сході України, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, науки і спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію.
Ольга КИРИЛЕНКО, методист районного методичного кабінету відділу освіти райдержадміністрації