Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Проектування україномовного освітнього середовища з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

Мова – символ людського життя. Основна мета навчання української мови полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами української мови – її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності, тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетентності. Зазначена мета передбачає здійснення навчальної, розвивальної й виховної функцій освітнього змісту навчального предмета.
Учителі української мови та літератури Кам’янсько-Дніпровського району багато працюють над тим, щоб предметом вивчення була не тільки нормативна складова мови, але й взаємозв’язки мови з духовним життям народу, щоб на уроках учні пізнавали історію, культуру, традиції, менталітет свого народу.
Учителі на кращих зразках красного письменства формують особистість, яка має активну громадянську позицію, відчуває потребу жити й працювати задля України.
Саме тому 24 вересня 2015 року свої двері гостинно відкрила Великознам'-янська ЗОШ І-ІІІ ст. №1, на базі якої відбулось розширене засідання заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів української мови та літератури району за темою: «Проектування україномовного освітнього середовища з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій».
З вітальним словом до учасників засідання звернувся директор школи Вадим Михайлович Баранов, який зазначив, що у Великознам’янській ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 працюють 37 вчителів, 26 з них – це її випускники; 7 керівників районних циклових методичних комісій, лідерів інноватики, які завжди тісно та успішно співпрацюють з районним методичним кабінетом, а саме: Тетяна Кіндратівна Баранова, Світлана Вале-ріївна Хоменко, Тетяна Миколаївна Бондарчук, Тетяна Леонідівна Липа, Тетяна Іванівна Дудка, Наталія Олександрівна Бєлоконєва, Олена Вікторівна Корольова; 9 молодих спеціалістів зі своїми наставниками: вчителями Ольгою Олександрівною Приладишевою та Тетяною Кіндратівною Барановою.
Відкрила семінар завідуюча РМК Світлана Василівна Котляренко, яка ознайомила присутніх з програмою засідання, та акцентувала увагу, що головною метою заходу є обговорення проблеми неперервної мовної освіти в умовах глобальних перетворень; проблеми формування та розвитку професійної та інформаційно-кому-нікаційної компетентності заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, вчителів української мови та літератури в сучасній школі та поставила завдання присутнім: з’ясувати основні підходи до фахової підготовки вчителів української мови та літератури в умовах глобальних перетворень; визначити шляхи ефективного використання сучасних інноваційних технологій навчання мови та літератури в освітньому процесі.
В актовому залі школи було підключено Інтернет, це дало змогу переглянути матеріали веб-ресурсів: блог «Камертон філолога» та сайт «Камертон філолога: відлуння», сайт «Школа сучасних знань», блог «Мережеві сер-віси WEB 2.0 на уроках української мови та літератури» та інші, тобто ознайомитись з науково-методичними напрацюваннями доцента кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ ЗОІППО ЗОР, кандидата педагогічних наук Г. Р. Корицької та доцента кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ ЗОІППО ЗОР, кандидата педагогічних наук Н. М. Шацької, передових учителів української мови та літератури Запорізької області.
З 2012 р. в школах Запорізької області впроваджується сучасна інноваційна квест-технологія. У другому півріччі 2015/2016 навчального року планується проведення обласного веб-квесту для вчителів української мови та літератури. Наталія Олександрівна Бєлоконєва дала рекомендації вчителям української мови та літератури та пояснила, що квест-технологія – це ігрова технологія, при реалізації якої відбувається процес виконання учнями навчальних, пошуково-пізнавальних проблемних завдань відповідно до ігрового задуму (сюжету), під час якого учні добирають та упорядковують інформацію, виконують самостійну дослідну роботу, що сприяє систематизації та узагальненню вивченого матеріалу, його збагаченню та подоланню у вигляді цілісної системи.
Під час семінару педагоги розглядали питання нагальні і своєчасні - це й: методичний супровід викладання української мови та літератури в 2015/2016 н.р.( ні для кого не секрет, що в цьому навчальному році шкільні програми зазнали суттєвих змін, особливо це стосується української мови та літератури); здобутки та перспективи ДПА з української мови.
Цікавими і змістовними були виступи: Світлани Іванівни Ішкової (Водянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2), Буряк Людмили Федосіївни (Водянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), та вчителів Великознам`янської ЗОШ І-ІІІ ст.№1- Тетяни Миколаївни Бондарчук, Ніни Павлівни Ващенко, Юлії Олександрівни Лук`янової,Тетяни Миколаївни Смоленкової.
Присутні обговорили проект Програми Запорізької обласної ради «Програма розвитку і функціонування української мови на 2016- 2020 роки», реалізація якої забезпечить поширення функцій та сфер вживання державної мови, поширення української культури в усіх її проявах, формування цілісного національного інформаційно-культурного простору.
Захід проходив в актовому залі, художньо-естетично оформленому учнями в творчій співпраці з Тетяною Кіндратівною Барановою, яка й розробила дизайн оформлення.
Гостей зворушливо вітали віршами та піснею про Україну учні: Марина Пономарьова (учениця 8-Б класу), Катерина Іванова (учениця 8-Б класу), Анастасія Кочерга (учениця 9-А класу). А наприкінці заходу, з нагоди наступаючого свята, пролунала пісня про вчителя у виконанні Євгена Шепєлєва (учня 7-Б класу) та Анастасії Хлєбнікової (учениці 11-А класу).

О. О. ПРИЛАДИШЕВА, заступник директора
з навчально-виховної роботи Великознам’янської
ЗОШ І-ІІІ ст.№ 1