Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Сучасні технології в навчально-виховному процесі

Однією з умов осучаснення навчально-виховного процесу та забезпечення якості освіти є впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій. Саме тому 6 листопада 2014 року на базі ясла-саду «Пролісок» Благовіщенської сільської ради відбувся семінар для керівників ДНЗ району за темою: «Удосконалення управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу в організації сучасного дошкільного освітнього процесу, при використанні інформаційно-комп’ютерних технологій».

На семінарі були присутні: голова сільської ради Л.С. Дрязгіна, працівники сільської ради, завідуючі та методисти ДНЗ району, директор та завуч з навчально-виховної роботи Благовіщенської загальноосвітньої школи ІІІ ступенів, методист РМК відділу освіти молоді та спорту О.П. Кириленко.
На сьогоднішній день завдання сучасного керівника ДНЗ донести до кожного, що сучасний дитячий садок – це не «камера зберігання», де діти харчуються та за ними доглядають.
Дитячий садок – це перша і дуже важлива сходинка в освіті дошкільнят. Змінюються умови життя і вимоги школи до умінь майбутніх першокласників. Дуже багато зараз говориться про якість освіти, а досягти її можна з умов осучаснення навчально-виховного процесу та забезпечення якості освіти впровадженням інформаційно-комп’ютерних технологій.
В Інструктивно-методичному листі МОН України сказано про те, що з метою впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у практику роботи ДНЗ управлінським та методичним службам різних рівнів необхідно створити умови для комп’ютеризації освітнього процесу та підвищення рівня інформаційної компетентності, комп’ютерної грамотності педагогічних працівників і сприяти розробленню власних сайтів.
Керуючись основними положеннями Закону України «Про освіту», «Про до-шкільну освіту», «Концепції дошкільного виховання в Україні», «Національної доктрини освіти» та виконуючи план роботи на 2014-2015 н.р., наш колектив працює творчо і відповідально.
ДНЗ працює за 12-годинним режимом роботи. В закладі вже працює 5 груп:
- 2 групи – раннього віку (1,5 – 2 роки),
- 1 – молодшого віку (3-4 роки),
- 1 – середнього віку (4-5 років),
- 1– старшого віку (5-6 років).
Фактичний склад за списком 104 дитини. Комплектування в ДНЗ проводиться у відповідності з нормативно-правовими документами.
Наш дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами, обслуговуючим персоналом. Навчально-виховний процес в дитячому закладі забезпечують 12 педагогів: 4 з вищою освітою, 3 з базовою освітою та 5 навчаються у вузах.
Вітчизняний і зарубіжний досвід інформатизації освітнього середовища свідчить про те, що комп’ютер, мультимедійні засоби, як інструменти для обробки інформації є потужними засобами навчання, як для дітей, так і самих педагогів і дає змогу:
- систематизувати, оновити і поповнити інформаційні ресурси освітнього процесу;
- розширити використання ІК технологій в роботі з дошкільнятами.
Вихователі закладу використовують:
- комп’ютер як педагогічний технічний засіб;
- розробляють і використовують електронні дидактичні засоби;
- використовують ці електронні дидактичні засоби в освітньому процесі;
- презентують педагогічну інформацію за допомогою засобів інформатизації;
- реалізовують індивідуальний стиль викладання і досягають успіхів в особистому професійному зростанні.
Щоб удосконалити роботу по впровадженню інформаційно-комп’ютерних технологій в діяльність нашого ДНЗ, плануємо пройти курси за програмою «Основи ІКТ» в грудні 2014 року.
Укоріняються поступово такі форми методичної роботи, як мультимедійна презентація, створення медіапроектів, «портфоліо вихователя», «портфоліо випускника».
Плануємо створити сайт закладу, завдяки якому, суб’єкти освітнього процесу зможуть обмінюватися досвідом, брати участь у різних проектах, осягати основи інформаційних технологій. Таким чином, використання вищезазначених форм методичної роботи дозволяє вихователям:
- застосовувати ІК-форми в роботі з дітьми;
- робити процес самоосвіти сучасним і цікавим;
- забезпечити реалізацію нової редакції програми розвитку дитини «Я у Світі»;
- підвищити свій загальний рівень знань про сучасні тенденції в світі інформаційних технологій.
Педагогічні працівники нашого закладу зацікавлені проблемою інформаційно-комп’ютерного супроводу педагогічного процесу. Для того щоб зміцнювати інформаційно-комп’ютерну базу, ми сподіваємось на фінансову допомогу у створенні комп’-ютерної кімнати сільського голови Л.С. Дрязгіной, бо при підтримці сільської ради в дошкільному навчальному закладі робиться все для того, щоб дошкільний заклад розвивався, відновлювалась робота закритих приміщень. За два роки розпочали функціонувати четверта і п’ята додаткові групи, відновлена робота спортивної зали, ремонтується фасад дитсадка.
На території нашого дошкільного закладу вже встановлене спортивно-ігрове обладнання «Дитяче місто», створені казкова поляна, альпійська горка, дитяча криничка, живий куточок, де живуть домашні птахи і тварини.
В нашому закладі є «Українська світлиця», де експонуються вишиванки. Їх приносили не тільки педагоги та батьки, діти яких відвідують дошкільний навчальний заклад, але і люди, які ніякого відношення до дошкільного навчального закладу не мають. Цю кімнату з радістю відвідують не тільки працівники та вихователі дошкільного закладу, а й інші зацікавлені люди. Тут проводяться заняття з розвитку українського мовлення, свята та дитячі ранки. Вихователі піклуються про те, щоб їх вихованці пізнавали свою Батьківщину – Україну, пишалися своїм народом, традиціями, рідною мовою, пробуджують інтерес до історії народу.
Крім цього, по групах нашого закладу є куточки «Моя країна - Україна». В них діти згідно віку знаходять пейзажі краєвидів, символи України, карту України, розміщення і назву столиці, місцезнаходження рідного села, український національний одяг. Вихованці всіх вікових груп із задоволенням вивчають вірші, пісні, танці свого народу, дуже полюбляють і вміють визначати на столі страви української кухні.
Особливістю роботи педагогічних пра-цівників є підвищення професійного рівня, педагогічної майстерності працівників через участь їх у різних методичних заходах: семінарах, конференціях, засіданнях районних циклових методичних комісій, проблемних і творчих груп, педагогічних читаннях, годинах спілкування, дискусіях, тематичних виставках, майстер-класах, виставках. Так, наш дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Пролісок» був учасником обласної виставки «Освіта Запорізького краю-2013» по темі: «Розвивальний потенціал художньо-естетичної діяльності в креативному розвитку дошкільників», за що був нагороджений Дипломом.
В листопаді 2013 року відбулася науково-практична конференція за темою «Оптимізація освітнього процесу в контексті реалізації завдань Базового компоненту дошкільної освіти України» та засідання районної циклової методичної комісії з питань впровадження інноваційних технологій в групі дітей раннього віку.
Згідно з Положенням про обласний конкурс «Імідж дошкільного навчального закладу», на підставі рішення районного оргкомітету і журі найкращим визнаний проект «Дошкільний навчальний заклад - як осередок історії і традицій рідного краю» дошкільного навчального закладу ясел-саду «Пролісок» Благовіщенської сільської ради, Кам’янсько-Дніпровського району, Запорізької області. На обласному етапі наш проект зайняв друге призове місце.
Педагогічний колектив працює над забезпеченням якості виконання Базового компоненту дошкільної освіти та спрямування всіх заходів у 2014-2015 році для створення оптимально комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного віку і здійснення безперервного навчання та виховання кожного дошкільника.
Тетяна МІЛЮКОВА,
завідуюча ДНЗ «Пролісок» Благовіщенської сільської ради.