Главная
Курс обмена валют


гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


КРОКИ ДО ВЕРШИН ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Будь яка науково-методична робота передбачає пошуки нового, прогресивного, якісні зміни в орга-нізації навчально-виховного процесу, які сприятимуть успішному розвитку дитини. На основі вивчення професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів,рівня їх компетентності районним методичним кабінетом організовано роботу постійно діючих методоб’єднань педагогічних працівників.
У жовтні 2014 року на базі дош-кільного навчального закладу «Барвінок» м. Кам’янка-Дніпровська відбулося чергове засідання районного методичного об’єднання для вихователів ДНЗ з проблеми «Сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей старших груп» за участі методиста РМК управління освіти, молоді та спорту РДА О.П. Кириленко.
Головною метою заходу було:
– стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності вихователів ДНЗ району;
– заохочення їх до саморозвитку, рефлексії власної діяльності та творчості;
– забезпечення організаційно-методичних умов для презентацій педагогами своїх творчих методичних розробок.
Учасників методоб’єднання привітала та побажала присутнім плідної праці завідувач дитячим закладом Т.К. Кузьміна.
Місце проведення вибрано не випадково, так як у дошкільному навчальному закладі виховується 270 дітей і педагогічний колектив «Барвінка» має великий досвід педагогічної роботи. Присутні вихователі мали змогу ознайомитися з роботою дитячого закладу, а вихователі садочка - змогу презентувати власні досягнення. Поділилися власним досвідом роботи вихователі, які працюють з дітьми старшого дошкільного віку, це старший вихователь Яроцевич Любов Анатоліївна та Кудінцева Тетяна Михайлівна.
Яроцевич Любов Анатоліївна показала інтегроване заняття з розвитку логіко-математичних діяльності та безпеки життєдіяльності. Для кращого засвоєння малятами знань, було використано театралізовану діяль-ність.
Дітей знайомили з числом і цифрою п’ять, розвивали дрібну моторику, вчили працювати за інструкцією, виконувати логічні вправи і закріплювали правила безпечної поведінки з небезпечними предметами. Дітям, протягом заняття, не лише давали знання, а й формували у кожного вихованця активну життєву позицію щодо власного життя та власної безпеки,озброювали дітей знаннями з безпечної поведінки в побуті.
Т.М. Кудінцева поділилась досвідом проведення оздоровчих прогулянок і як різновид – туристичною діяльністю з дошкільнятами.
Діти з вихователем долали різні перепони,виконуючи різні фізичні вправи та завдання і цілеспрямовано йшли до мети – стати здоровими та щасливими. Головним завданням оздоровчої туристичної прогулянки – є забезпечення взаємозв’язку і взаємозалежності життєдіяльності дитини з довкіллям і безпосереднім середовищем, в якому вона перебуває, та соціальною ситуацією розвитку, як єдиною і неповторною для дошкільного дитинства.
Учасники методичного об’єднання високо оцінили рівень проведених занять, зазначили, що вихователі використали ефективні засоби, інноваційні методи та прийоми організації дітей, якими захопили не тільки малят, а й усіх присутніх.
У рамках методичного об’єднання вихователям району показали презентацію різних оздоровчих заходів, які проводяться педагогами закладу з метою профілактики та збереження фізичного та психічного здоров’я малюків.
Під час підведення підсумків методичного об’єднання методист РМК управління освіти, молоді та спорту О.П. Кириленко відзначила актуальність даної теми на сьогоднішній день та зазначила, що формування у дітей стійких навичок правильної поведінки в небезпечних обставинах, усвідомлення цінності їх життя та здоров’я, навчання способів регулювання власної поведінки у довкіллі, серед людей та предметів – головне завдання педагогів. Виразила впевненість, що знання, отримані малюками в період дошкільного дитинства, допоможуть їм бути здоровими, впевненими в собі та щасливими в майбутньому.
Т.К. КУЗЬМІНА, заступник директора НВК « Дитячий садок – ЗОШ І-ІІІ ст.»