Главная


гороскоп

Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Спрямування дошкільного освітнього процесу на формування компетентної особистості

Домінуючою формою методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів є засідання районних циклових методичних комісій. Ефективність роботи цих засідань забезпечує підвищення рівня методичної та педагогічної майстерності його членів. З огляду на зміст засідань районних циклових методичних комісій найбільшого поширення набувають розгляд нормативно-правових документів щодо організації навчально-виховного процесу та актуальних проблем методики проведення занять з дош-кільнятами, вивчення методичних матеріалів, відвідування відкритих занять і виховних заходів, бібліографічні огляди, практичні заняття з педагогічними працівниками.

На базах дошкільних навчальних закладів району постійно проводяться методичні семінари, педагогічні майстерні, районні циклові методичні комісії, майстер класи для завідуючих, методистів, практичних психологів, вихователів.
Цього разу, 30 квітня 2014 року у ДНЗ № 5 «Топольок» відбулося третє засідання районних циклових методичних комісій вихователів молодших і середніх груп та вихователів старших груп з теми «Сучасні вимоги до якості освіти дітей в контексті оновлених стандартів». Питання, які були винесені для обговорення слухачам районних циклових методичних комісій є актуальними в дошкільній освіті. Навчально-виховний, розвивальний процес, з залученням нових інформаційно-комп’ютерних технологій, все ширше застосовується в дошкільних навчальних закладах і стає однією з ланок загальної дидактичної системи дошкільної освіти.
У засіданні взяли участь методист районного методичного кабінету Ольга Петрівна Кириленко, вихователі груп молодшого, середнього, старшого дошкільного віку дошкільних навчальних закладів району. Відкрила методичний захід завідуюча ДНЗ № 5 «Топольок» Н.Ю. Арсентьєва, яка цікаво і змістовно розповіла про концепцію та принципи роботи педаго-гічного колективу дошкільного навчального закладу, про реалізовані та нові плани, кропітку і послідовну роботу з дошкільнятами, а також наголосила про важливість співпраці з керівниками району, міста, відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, педагогічного колективу та батьків у вихованні юного покоління.
Методист районного методичного кабінету у своєму виступі висвітлила завдання, які стоять перед усіма дош-кільними освітянами з навчання дошкільників іноземної мови, що є варіативною складовою змісту дошкільної освіти, визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням своїх особливостей, побажань батьків та сприяє своєчасній соціалізації дитячої особистості, формуванню її особистісної культури та розвитку індивідуальних мовних здібностей дитини, посилює позитивну мотивацію навчання. Ольга Петрівна також звернула увагу на необхідність формувати у дітей правовий світогляд, адже повнота самовідчуття і толерантність - ось основа правового виховання дітей дошкільного віку.
Вихователі ДНЗ № 5 «Топольок» М.В. Люшук та Г.В. Щедріна у своїх доповідях за темами «Іноземна мова для дітей дошкільного віку» та «Система правоосвітньої та правовиховної роботи з дітьми в дошкільному навчальному закладі» поділилися з присутніми власними методами навчання, які використовують у своїй діяльності. Обмінюючись думками з даних проблем, вихователі ДНЗ дійшли висновку, що тільки спільними зусиллями з батьками можна прищепити нашим вихованцям життєві компетентності.
Теоретичне обговорення питань було поєднано із переглядом занять у середній групі за темою «Ми діти землі, як квіти малі» (вихователь К.В. Петрова), в старшій групі за темою «Скринька Діда Грамотія» (вихователь М.В. Люшук). а потім відбулася цікава дискусія про використання ефективних форм і методів роботи з дітьми на заняттях.
На таких зустрічах вихователі діляться своїм досвідом, пізнають нове цікаве і потрібне згодом у роботі. Так, продовжуючи розпочате на семінарі керівників дошкільних навчальних закладів району ознайомлення із здобутками педагогічного колективу ДНЗ ясел-садка «Дзвіночок» Новодніпровської сільської ради (завідуюча Г.М. Трубка) за темою «Управлінське забезпечення організації проектної діяльності дітей дошкільного віку», на засіданні поділилися неабияким досвідом роботи з дітьми та значним творчим потенціалом вихователі цього садка: Л.В. Сирота, С.М.Воронкова, Є.В. Шуміліна з питань «Організації проектної діяльності дітей дошкільного віку». Важливість цієї форми організації освітнього процесу з дошкільниками - у стимулюванні інтересу дітей до різних проблем, розв’язання яких потребує певних знань і експериментально-пошукових дій.
Засідання районної циклової методичної комісії пройшло в діловій, дружній та творчій атмосфері.
Підведені підсумки проведеного заходу. Закінчився черговий і такий необхідний урок досвіду роботи з дош-кільниками, який вкотре допомагає усвідомити, що дошкільний заклад – дім для дитини. І ми, дорослі, приходимо в цей дім, щоб подарувати дітям радість спілкування, стати їм друзями і партнерами у будь-яких справах, дати кожному шанс розкритися, розвинути свої здібності.
Всі вихователі дошкільних навчальних закладів нашого району і надалі будуть наполегливо працювати над забезпеченням підвищення якості освіти в умовах впровадження базового компоненту дошкільної освіти.

О.П.КИРИЛЕНКО,
методист РМК з
дошкільної освіти відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації