Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


Золота педагогічна скарбниця

В умовах розбудови національної системи освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Один із шляхів реалізації такої діяльності у нашому районі – участь навчальних закладів у експериментальній науково-дослідній роботі та у виставці «Освіта Запорізького краю», яку уже третій рік поспіль проводить КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, з метою інформування широкої педагогічної громадськості про новітні досягнення, поширення інноваційного педагогічного до-свіду, виявлення творчих вчителів, педагогічних колективів та підвищення престижу педагогічної праці.
На третій обласній виставці «Осві-та Запорізького краю 2012», яка проходила 27 квітня в рамках ІІІ Міжнародного освітнього Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» експонувались проекти педагогічних колективів нашого району.

Кам’янсько-Дніпровська районна гімназія «Скіфія» надала проект «Діяльність учителя щодо розвитку здібностей та творчих задатків учнів» (автори вчителі української мови та літератури О. В. Зикова та Н. В. Парамонова). Керівник проекту Т.К. Баранова, яка водночас є керівником районної циклової комісії вчителів природно-математичного циклу, заступник директора з навчально виховної роботи Великознам’янської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 експонувала роботу «Особисте зростання вчителя – золотий ключ успіху районної творчої майстерні керівників районних циклових комісій вчителів природничо-математичного циклу». «Модернізація і піднесення ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами як один із шляхів успішної реалізації «Національної Доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст..» - тема роботи педагогів Водянської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Ф.О. Окатенко (керівник проекту В. Д. Чорний, директор ЗНЗ та заступник директора з навчально-виховної роботи Л. Ф. Буряк). Кам’янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 виставила на розсуд роботу «Запровадження інноваційних навчально-виховних технологій як умови формування позитивної мотивації учнів на здоровий спосіб життя» (керівник проекту – В.В. Школьна, директор школи). В обласній виставці також приймала участь і наукова робота Г.М. Трубки, завідуючої ДНЗ «Дзвіночок» Новодніпровської сільської ради, тема якої «Організація розвивального простору як одного з головних чинників освітнього процесу дошкільного навчального закладу шляхом розвитку ігрової діяльності». «Соціальна адаптація дітей в умовах трудової діяльності» була докладно розкрита в проекті Н. Ю. Арсентьєвої, завідуючої ДНЗ №5 «Топольок». Представили свій проект і співпрацівники районного БДТ «Педагогічний досвід педагогів позашкільного навчального за-кладу, як джерело творчості та професіоналізму» (автор проекту – за-ступник директора БДТ Н. П. Тюріна та О. В. Лопанова).
Учасники виставки, а саме: районна гімназія «Скіфія», творча майстерня керівників районних циклових комісій вчителів природничо-математичного циклу, Водянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Ф.О. Окатенко, Кам’янсько-Дніпровська ЗОШ І-ІІІ ст. №3, ДНЗ «Дзвіночок», ДНЗ №5 «Топольок», БДТ - нагороджені дипломами за вагомий внесок у розвиток інноваційного освітнього простору та за участь у ІІІ обласній виставці «Освіта Запорізького краю – 2012», а районний методичний кабінет відділу освіти Кам’янсько-Дніпровської районної державної адміністрації нагороджений дипломом та цінним подарунком.
Сьогодні ми знайомимо читача з коротким змістом проекту «Особисте зростання вчителя – золотий ключ успіху творчої майстерні вчителів природничо-математичного циклу Кам’янсько-Дніпровського району» та с тими, хто над ним працював.
Керівник проекту Тетяна Кіндратівна Баранова – вчитель фізики Великознам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, учитель вищої категорії, вчитель-методист, керівник РЦМК вчителів фізики, та творчої майстерні керівників РЦМК природничо-математичного циклу, неодноразово нагороджена Почесними грамотами: відділу освіти Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації, управлінням освіти Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України, у 2006 році нагороджена знаком «Відмінник освіти України», у 2010 році - орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» та премією Кам’янсько-Дніпровської райдержадмі-ністрації за особистий вклад в розвиток освіти району. Разом з нею над проектом працювали керівники районних циклових методичних комісій учителів природничо-математичного циклу: С.В. Хоменко, учитель географії Великознам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, керівник РЦМК учителів географії, вчитель вищої категорії, учитель-методист, делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду вчителів; В.В. Чулкова, вчитель математики Кам’янсько-Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, керівник РЦМК учителів математики, вчитель вищої категорії, старший учитель; Т.І. Дудка, вчитель біології Великознам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, керівник РЦМК учителів біології, вчитель вищої категорії; Т.Л. Липа, вчитель хімії Великознам’янської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, керівник РЦМК учителів хімії, вчитель І категорії.
Тема досвіду цього проекту важлива і актуальна так як новий поклик освіти, який формується одночасно з новим типом цивілізації ХХІ століття вимагає педагога нової формації, який володіє інноваційними технологіями, забезпечує продуктивність професійної діяльності в системі освіти, зокрема предметів природничо-математичного циклу.
Перспектива цієї творчої роботи розрахована на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 561 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», на рішення Запорізької обласної ради № 12 від 24.11.11р. «Про обласну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року» і рішення Кам’янсько-Дніпровської районної ради «Про районну програму підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року»

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА
БАЗА ДОСВІДУ
Науково-теоретичною основою досвіду слугують педагогічні ідеї Жерносека І.П., Богданова Л.Є.; концептуальні ідеї Г. Мальченко та О. Каретнікова; науково-методичні концепції М. П. Гузика, і М. Мосієнка; науково-методичні рекомендації пра-цівників ЗОІППО: Ястребової В.Я. – проректора з науково-методичної роботи, завідуючої кафедри педаго-гіки та психології післядипломної освіти, кандидата педагогічних наук, доцента; Вєрозубової Т. Г. – керівника науково-методичного центру; Ніколаєвської Р. М. – старшого ви-кладача кафедри інноваційних технологій; Подмазіна С. І., Логвінова В. Л., Сироватко О. М., Чемодурової Ю. С. – науковців науково-дослідницького Центру психології та соціології; Павлютенка Є. М. – завідуючого кафедрою управління розвитком освіти, доктора педагогічних наук, професора; Перцової Н. І. – старшого викладача кафедри управління розвитком освіти; Штанової В. Є. – ви-кладача управління розвитком освіти. Старших викладачів кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін: Крамаренко Н. В., Дехтяренко С. Г., Канакіної Л. П.; методистів науково-методичного центру: Л. М. Гусєвої, М. М. Стрижака.
Визначення шляхів оптимізації методичної роботи творчої майстерні з удосконалення професійного потенціалу в умовах переходу з режиму функціонування в режим розвитку – це основна мета проекту. Розроблення комплексу взаємопов’язаних заходів РЦМК природничо-математичного циклу, виконання яких сприятиме послідовному та систематичному вирішенню питань щодо забезпечення підвищення інноваційного розвитку природничо-математичної освіти та підвищення її якості та інше. Наприклад, поширення перспективного педагогічного досвіду серед педагогічних працівників Запорізької області, пошук і підтримка творчих педагогів та педколективів. На меті також створення науково-методичного простору для об’єднання педагогів з ціллю подальшої співпраці, підвищення ефективності педагогічної праці через обмін професійним досвідом.
Сучасна школа стоїть перед історичним викликом ХХІ століття: необхідністю виховання особистості з новим типом мислення, свідомості, розумінням свого місця в суспільстві та житті.
У світі, як і в будь-якій іншій сфері людської діяльності, час від часу виникають поняття, які визначають суть її найактуальніших проблем: інновації, парадигми, технології, профільне навчання, компетентність, незалежне тестування. Відбувається природній процес пошуку, коли нове слід осмислити, порівняти з минулим (уже відомим), а далі проектувати. Не може бути майбутнього без сучасного і навіть минулого. У сучасній школі зросла потреба в учителях, які здатні модернізувати зміст своєї діяльності через критичне, творче її вдосконалення.
Розвиток творчого потенціалу педагогів природничо-математичного циклу, підвищення рівня професіоналізму, методичної та загальної культури – ключова науково-методична проблема творчої майстерні вчителів природничо-математичного циклу.
Творча майстерня - це колектив однодумців. У творчій майстерні керівників районної циклової методичної комісії вчителів природничо-математичного циклу працює 5 метрів педагогіки справжніх майстрів своєї справи. Тут панує специфічна аура творчого піднесення, пошуку, доброзичливості. Їх освітянський арсенал – це трикутник успіху, педагогічне кредо, яке можна викласти за допомогою кола педагогічних постулатів: «Дитину має оточувати світ творчості, світ краси, світ фантазії та історичної правди» (В.Сухомлинський), або «Кожна дитина – це сонце, тільки дайте їй світити!» (Сократ) та ін.
Багаті педагогічні доробки творчої майстерні – це джерело педагогічних надбань колективу однодумців учителів природничо-математичного циклу ХХІ століття, основа для удо-сконалення якості природничо-математичного навчання на сучасному етапі пріоритетного розвитку освіти в Україні.
Досвід роботи творчої майстерні гідний кожного вчителя – професіонала.
Щодо очільника творчої майстерні керівників районної циклової методичної комісії вчителів природничо–математичного циклу Т.К. Баранової, це мудра, енергійна, творча, вимоглива і разом з тим проста, щира і привітна особистість. Сама вона в пос-тійному пошуку нового. Вміє працювати натхненно, з великою віддачею, досвідчена у багатьох сферах педагогічної діяльності. До неї за порадою звертаються колеги. Тетяна Кіндратівна - мудрий керівник творчої майстерні, систематично опрацьовує новинки методичної літератури, досконало володіє комп’ютерною технікою. Людина ерудована, живе шкільним життям з його успіхами й проблемами. Найголовніша формула її успіху – уміння спілкуватися з колегами. Спочатку – це обов’язок перед собою й тими, хто повірив тобі (і в тебе) – вчителями-колегами. Потім – майстерність, професіоналізм. Як керівник творчої майстерні, Тетяна Кіндратівна створює для колег можливості безперервного якісного навчання на основі сучасних найцікавіших, прогресивних, оригінальних ідей та методик.
Досвід роботи творчої майстрині гідний кожного вчителя – справж-нього професіонала.
Творчо співпрацюють з лідером-керівником творчої майстерні члени творчої групи: С. В. Хоменко, В.В. Чулкова, Т.И. Дудка, Т.Л. Липа.
Кожен урок має сіяти в дитячих душах Добро та Красу, формувати Людяне в Людині – переконана Світлана Валеріївна Хоменко з 24-річним досвідом роботи, вчитель-методист, делегат ІІ Всеукраїнського з’їзду вчителів. Настановленням і власним прикладом стверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості. Кожний урок Світлани Валеріївни – це цікава подорож у незнаний світ науки, це гра і ситуації успіху, пізнання нового і радість творчого пошуку, що базується на гармонії розуму і почуттів.
Суть педагогічного кредо Тетяни Іванівни Дудки, вчителя вищої категорії, педагогічний стаж 17 років, у трьох заповідях: любов до дітей, безмежна віра в їх можливості, безперервний пошук доцільних прийомів навчання, співробітництво зі школярами й батьками. Тетяна Іванівна працює за інноваційною технологією. Уроки й заходи вчительки нагадують художній твір у якому чітко проглядаються і мета, і зміст, і методи, і результати роботи, і аналіз цих результатів. У роботі майстрині відсутні грані між навчальною та виховною діяльністю. Навчаючи – виховує, виховуючи – навчає. Разом з учнями переживає радість пізнання нового, створює ситуацію успіху, активізує учнів на власне відкриття. Тетяна Іванівна здобула визнання колег, ставши лауреатом конкурсу «Учитель року - 2012».
З дитинства мріяла стати вчителем Тетяна Леонідівна Липа. І ось уже близько 15 років реалізовує свою мету на освітянській ниві. Усі роки наполегливо опановує педагогічну майстерність: опрацьовує методичну літературу, переймає досвід передових колег школи. Тетяна Леонідівна Липа – педагог -майстер, яка дає дітям такий заряд потягу до знань, що при переході з середньої до старшої ланки учні не знижують показників у навчанні, а навпаки, підвищують, завдяки навичкам працювати наполегливо, здобувати знання самостійно. Готуючись до уроку, використовує різноманітні джерела інформації. На її уроках панує атмосфера довіри й піднесення від спільних відкриттів і знахідок.
Зуміла знайти своє місце у творчій майстерні вчитель вищої категорії, старший вчитель, з педагогічним стажем 24 роки Віта Вікторівна Чулкова. Великий педагогічний досвід, знання, любов до дітей і своєї справи, надзвичайна працездатність, творчий підхід до роботи, потяг до самовдо-сконалення, готовність допомогти словом і ділом характеризують Віту Вікторівну. Найважливішим завданням для себе вона вважає навчити дітей мислити самостійно й творчо, щоб школярі не лише засвоювали певну суму знань, а й росли справжніми громадянами своєї держави.
У 2011 -2012 навчальному році творчою майстернею успішно проведено ряд заходів: «Успішне майбутнє творимо разом», виставка – огляд учнівських робіт «Інновації в навчанні з використанням комп’ютерної техніки, мультимедійного проектора»; психолого-педагогічний вернісаж «Від творчого педагога - до творчого учня». Одним із ключових завдань творчої майстерні є підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів, яке працює за розробленою схемою.
Традиційним у творчій майстерні керівників РЦМК природничо-математичного циклу стала організація тижнів професійної майстерності, які допомагають розкрити творчий потенціал кожного вчителя.
Щороку в ІІ семестрі Т.К. Баранова організовує тиждень професійної майстерності з метою професійного зростання педагогічного колективу, активізації творчості вчителів, поширення передового педагогічного до-свіду. Така нетрадиційна форма науково-методичної роботи сприяє активізації всього педагогічного колективу, спонукає до творчості, постійної самоосвіти, активного впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес. Можливості тижня необмежені. У його контексті відбуваються такі методичні заходи: семінари, семінари-практикуми, семінари-тренінги, психолого-педагогічні семінари, інноваційні засідання, творчі звіти, презентації досвіду, виставки педагогічних надбань, панорами, фестивалі творчих уроків тощо.
З метою поширення передового педагогічного досвіду відбуваються показові відкриті уроки із запровадженням інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, які стають найважливішим інструментом модернізації освіти. Участь у різних методичних заходах під час тижня професійної майстерності дає змогу простежити професійне зростання педагога: від творчого вчителя - до майстра своєї справи, що позитивно впливає на загальний результат роботи вчителя. Адже тільки у творчого педагога – творчо розвинені учні. Учитель має навчатися упродовж усього життя. Беручи участь у всіх методичних заходах, педагоги навчаються самі й навчають інших. Інноваційне спрямування методичних заходів допомагає Т.К. Барановій активізувати творчість вчителів, спонукає їх до впровадження нововведень.
Багата педагогічна спадщина творчої майстерні вчителів природничо-математичного циклу – це джерело педагогічних надбань, основа для удосконалення якості природничо-математичного навчання в сучасних умовах.
Колектив творчої майстерні керівників РЦМК природничо-математичного циклу - творець дитячих душ, який дає силу і натхнення, розум і мудрість, породжує одвічний потяг до світла знань, вселяє віру й надію у справедливість, добро.
Учні з предметів природничо-математичного циклу досягають висот, перемагають у предметних олімпіадах, беруть участь і виборюють високі результати в Міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсах: «Колосок», «Левеня», «Кенгуру», «Геліантус».
У процесі пошукової діяльності районної творчої майстерності керівників РЦМК природничо-математичного циклу вирішено наступні педагогічні проблеми: визначені шляхи оптимізації методичної роботи, спрямованої на формування в учителів готовності до впровадження іннова-ційних педагогічних технологій; створення освітнього порталу для педагогічних працівників з предметів природничо-математичного циклу; оновлення мережі класів поглибленого та профільного навчання з предметів природничо-математичного циклу та ін.
Цей педагогічний досвід рекомендовано для впровадження творчим групам, шкільним методичним об’-єднанням учителів природничо-математичного циклу та творчо працюючим учителям, він є перспективним і має практичну цінність. Слід відмітити, що досвід роботи районної творчої майстерні керівників РЦМК вчителів природничо-математичного циклу вивчено і узагальнено завідуючою районним методичним кабінетом відділу освіти Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації Світланою Василівною Котляренко.
Сергій ТАНЬКО, начальник відділу освіти Кам’янсько-Дніпровської райдержадміністрації.