Главная


Курс обмена валют
гороскоп

Новини дня
Запорожский областной совет
Запорожская областная государственная администрация
Каменско-Днепровский районный совет
Каменско-Днепровская районная государственная администрация
Государственная налоговая администрация в Запорожской оласти


ПІДВОДЯЧИ ПІДСУМКИ РОКУ, ЩО МИНУВ…

24 лютого відбулося засідання колегії райдержадміністрації, в ході якого було розглянуто: хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янсько-Дніпровського району за минулий рік; заслухана інформація про стан боротьби зі злочинністю та іншими порушеннями законності та результати діяльності Кам’янсько-Дніпровської міжрайонної прокуратури протягом 2011 року; а також проаналізована робота з кадрами та підготовка кадрового резерву, підвищення кваліфікації держслужбовців в РДА у минулому році.

Як зазначила начальник управління економіки райдержадміністрації Ірина Ганчева, з метою виконання програми соціально–економічного та культурного розвитку району у 2011 році, районна державна адміністрація разом з органами місцевого самоврядування реалізували системні заходи, спрямовані на забезпечення умов для сталого еконо-мічного та культурного розвитку району.
Показники тваринницької та рослинницької галузей – одні з кращих в області.
Економіка Кам’янсько-Дніпровського району ґрунтується на показниках агропромислового комплексу, як рослинництва так і тваринництва.
Валовий збір зернових та зернобобових у 2011 рік склав 75,46 тис.тонн, що більше планованих показників на 5,46 тис.грн. Програму по збору зернових виконано на 107,8%. Урожайність зернових та зернобобових в середньому по району склала 28,7 ц/га, у тому числі: пшениці озимої та ярої 31,3 ц/га; ячменю озимого та ярого 21,6 ц/га, жита озимого та ярого 45,5 ц/га, кукурудзи на зерно 36,2 ц/га.
Найкращих показників по врожайності зернових досягли ФГ “Вікторія” – 40,1 ц/га, ВАТ “Племзавод ”Степной” – 35,3 ц/га, ФГ Чакан - 34,1 ц/га, КП ”Агросервіс Кам’янка”- 30,8 ц/га.
Олійних культур з площі 16,647 тис.га зібрано 26,4 тис.тонн, урожайністю склала 13,1 ц/га. Програмне завдання було виконано на 124,5%.
Було реалізовано на забій худоби та птиці (у живій вазі) 2,9 тис.тонн. Незважаючи на те, що по сільгоспгосподарствам району збільшена реалізація на забій худоби у живій вазі, вдалось зберегти та збільшити поголів’я тварин.
Так станом на 01.01.2012 року поголів’я ВРХ складає 1926 голів, що більше минулорічного показника на 0,8%. Стадо корів налічує 670 голів, більше показника минулого року на 2,1 %.
У зв’язку зі сприятливими погодними умовами, з достатньою кормовою базою та збільшенням дійного стада на 50 голів ПАТ “Племзавод”Степной”, забезпечено приріст виробництва молока. Валовий надій молока склав 3,7 тис.тонн, середній надій молока на одну фуражну корову (виходячи з середнього поголів’я корів) за рік склав 7192 кг, що на 1793 кг більше показника 2010 року. Це один з найбільших показників серед сільськогосподарських районів області.
В сільськогосподарських підприємствах району поголів’я свиней в порівнянні з минулим 2010 роком збільшилось на 191 одиницю і склало 21535 голів. Збільшення відбулось в основному за рахунок господарств - ТОВ “Гагаріна” та ТОВ “Еміна”.
Станом на 01.01.2012 року в належному стані знаходяться 17,6 тис.га засіяних озимих культур, або 72,0% від засіяної площі, 17,6% в задовільному стані і тільки 10,4% в слабкому стані.
На 2011 рік обсяги промислового виробництва в районі не були заплановані, так як підприємства, які займаються випуском промислової продукції на території району відсутні, в районі здійснюється тільки реалізація промислової продукції.

РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ
За 2011 рік підприємствами району (Кам’янсько-Дніпровським управлінням по газопостачанню та газифікації ПАТ “Запоріжгаз”, МКП “Водоканал”) реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств на суму 81,6 млн грн, Програмне завдання виконано на 230,0. Протягом 2011 року в районі було введено в експлуатацію 1 км водопровідних мереж та газифіковано 240 приватних будинків і квартир. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу за 2011 рік склав 1968,62 грн проти 829,77 грн у 2010 році.
Виробництвом ковбасних виробів в районі займається одне підприємство - ПАТ “Племзавод ”Степной”, яким вироблено 176,4 тонни, що на 42,4т більше минулорічних показників.
Молочним цехом ПАТ “Племзавод “Степной” вироблено 1516,1 тонни цільномолочної продукції, 1097,2 тонни кисломолочної продукції: сиру «Лиманського» 6,2 тонни, сиру нежирного 0,9 тонни, творогу нежирного 73,3 тонни, масла тваринного 2,9 тонн.
Кам’янсько-Дніпровським комунальним підприємством “Агросервіс–Кам’янка” (комбікормовий завод) з врожаю 2011 року вироблено 54,0 тонни крупи пшеничної, вироблено 22,0 тонни борошна, 2,8 тонни олії нерафінованої.
Виробництвом хліба та хлібобулочних виробів в районі займались два підприємства: СТ “Кам’янсько-Дніпровський хлібокомбінат” та ТОВ “Еміна”, якими вироблено 309,0 тонн виробів, що становить 99,7% запланованого показника програми. Потреба населення хлібом повністю забезпечується як за рахунок місцевих товаровиробників так і за рахунок ввезення продукції з інших регіонів.
В районі випуск макаронних та кондитерських виробів здійснює одне підприємство СТ “Кам’янсько-Дніпровський хлібокомбінат”, яким вироблено 2,9 тонни макаронних виробів та 7,6 тонн кондитерських виробів.

СУБВЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧИЛИ ВИКОНАННЯ РЕМОНТІВ ОБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
На 2011 рік Кам’янсько-Дніпровському району відповідно постанови КМУ від 02.03.2011 р. № 184 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів із соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження” була розподілена субвенція на виконання основних інвестиційних проектів в розмірі 4971,0 тис.грн. За рахунок цих коштів проведено капітальний та поточний ремонт по 35 об’єктам соціальної сфери району.
Для вирішення проблемного питання району, відносно приведення шляхів комунальної власності населених пунктів району до належного технічного стану, з обласного бюджету на 2011 рік для проведення капітального і поточного ремонту доріг комунальної власності було виділено фінансування у розмірі 7411,340 тис.грн. За рахунок цих коштів повністю проведено капітальний та поточний ремонт комунальних доріг по 47 вулицям населених пунктів району.
З обласного екологічного фонду профінансовані роботи по закінченню реконструкції очисних споруд в м.Кам’янка-Дніпровська продуктивністю 2000 куб.м/добу в сумі 41,187 тис.грн. Документи для передачі їх в комунальну власність району та на введення в експлуатацію підготовлені, знаходяться на погодженні.
На продовження будівництва полігону для поховання твердих побутових відходів в м.Кам’янка-Дніпровська на 2011 рік з обласного екологічного фонду було заплановано фінансування у розмірі 2,8 млн.грн, з яких освоєно тільки 669,720 тис.грн.

ЧИ ДОБРЕ ТОРГУВАЛОСЯ?
Станом на 1 січня 2012 року в районі діє 590 підприємств, які здійснюють торгівельну діяльність (з них 240 - магазини що обслуговують сільське населення).
За рахунок нового будівництва, освоєння та реконструкції недіючих підприємств протягом 2011 року відкрито 9 торгових підприємств.
Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 9 місяців 2011 рік склав 69,7 млн.грн, що більше минулого року на 11,9%. До кінця року очікується отримати цей показник в обсязі 87,0 млн грн.
Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах) в цілому за 2011 рік склав 13,4 млн грн, що більше минулого року на 3,2%, у тому числі обсяг послуг реалізованих населенню склав 7,5 млн.грн, це у 2 рази більше показника минулого року. На одну особу населення реалізовано послуг на 181,52 грн, що більше минулого року на 64,82 грн.
Отримані за 2010 рік фінансові результати свідчать про покращення фінансово-економічного стану суб’єктів господарювання району.

НОВИНИ З РИНКУ ПРАЦІ
Всього середньооблікова чисельність штатних працівників в районі за січень-вересень 2011 року складає 5100 осіб, фонд оплати праці яких склав 73349,9 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у порівнянні з початком 2011 року збільшилась на 7,0 % і склала 1598,04 грн.
Частка працездатного населення від загальної чисельності в працездатному віці становить 23,535 тис.чоловік або 56,7%, у тому числі 7,597 тис.чол. в місті та 15,938 тис.чол. на селі.
Кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку впродовж 2011 року становила 2762 чоло-віка, з них було працевлаштовано 906 чоловік, у тому числі 500 - на місця робітників, 202 - на посади службовців, 204 - на місця, які не потребують професійної підготовки.
На фіксованому ринку праці чисельність зареєстрованих безробітних в порівнянні з минулим 2010 роком скоротилась на 34,7%, або на 351 особу і станом на 01.01.2012 р. склала 660 осіб (з них 51,1% - жінки та 39,7% - молодь у віці до 35 років).
На постійному контролі знаходиться питання легалізації заробітної плати і прихованого безробіття. За 2011 рік робочою групою з легалізації зайнятості населення обстежено 306 суб’єктів господарювання, порушення виявлено у 64 суб’єктів, у яких з 72 особами трудові відносини не оформлені належним чином. За результатами проведеного обстеження, оформлено на роботу 53 особи.
Рівень зареєстрованого безробіття в порівнянні з минулим роком значно зменшився і станом на 1 січня 2012 становить 2,8 %, що нижче прогнозу на 4,3%. Цьому сприяло створення 492 нових робочих місць, або 111,8% до програми на 2011 рік (440 місць), у тому числі для працівників у юридичних осіб - 37 місць та для працівників у інших осіб-підприємців - 455 місць.

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
ТА ПОРУШЕННЯМИ ЗАКОНОДАВСТВА

Доповідаючи про стан боротьби зі злочинністю та іншими порушеннями законності та результати діяльності Кам’янсько-Дніпровської міжрайонної прокуратури протягом 2011 року, Кам’ янсько-Дніпровський міжрайонний прокурор, радник юстиції Ольга Васильєва відзначила, що протягом минулого року, в цілому, відбулося поліпшення результатів прокурорсько-слідчої діяльності на переважній більшості напрямків роботи, що сприяло поліпшенню криміногенної ситуації, зміцненню законності та правопорядку в районі.
У порівняні з 2010 роком, на території Кам’янсько-Дніпровського району зменшилась загальна кількість зареєстрованих злочинів на 16,8%, на 14% тяжких злочинів та на 23,5 % особливо тяжких злочинів.
На території району питома вага розкритих злочинів складає 48,7 %, при загально обласному показникові 56,3%.
На території Кам’янсько-Дніпровського району найбільш ураженим злочинністю є м.Кам’янка-Дніпровська, де скоєно 241 злочин. На другому місці за кількістю скоєних злочинів знаходиться с.В.Знам’янка, де скоєно 93 злочини.
Найбільш поширеними, з числа скоєних злочинів, є злочини проти власності. Вказані злочини були вчинені шляхом вільного доступу, з дворів та присадибних ділянок.
Працівниками Кам’янсько-Дніпровського РВ ГУМВС в області вказівки міжрайонної прокуратури щодо проведення додаткових перевірок більш ніж по 79 матеріалах виконувались в термін від 1 до 3 місяців, і на час перевірки, в порушення встановлених строків, так і не були виконані остаточно.

РОБОТА ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ
Протягом 2011 року Кам’янсько-Дніпровською міжрайонною прокуратурою з організацією додаткової перевірки скасовано 14 (23) постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за заявами та повідомленнями про злочини вказаної категорії, за результатами проведення додаткових перевірок, по яких порушені кримінальні справи. 10 кримінальних справ закінчені розслідуванням та направлені на розгляд суду.
Залишаються поширеними випадки зволікання із проведенням невідкладних і першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, неякісного їх проведення, передчасного зупинення досудового слідства у кримінальних справах без виконання всіх необхідних та можливих слідчих дій для розкриття злочину, про що свідчить скасування прокуратурою в 2011 році 59 постанов про зупинення досудового слідства.
Крім цього, було виявлено 3 три факти не реєстрації заяв та повідомлень про злочини, а також непоодинокі факти тривалого не прийняття рішення по заявах та матеріалах про злочини, та не реєстрації злочинів. За ці порушення вимог кримінально-процесуального законодавства до дисциплінарної відповідальності притягнуто 25 співробітників Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського РВ ГУМВС України.
Рецидивна злочинність по Кам’янсько-Дніпровському району зменшилась з 232 до 201.
Неповнолітніми на території Кам’янсько-Дніпровського району було скоєно на 16,7 % більше злочинів ніж у минулому році (28 проти 5).

НА ЗАХИСТІ ПРАВ ГРОМАДЯН
При підтриманні державного обвинувачення у судах зусилля працівників прокуратури були спрямовані, передусім, на сприяння правосуддю, відновленні порушених прав і законних інтересів громадян. Протягом 2011 року працівники прокуратури взяли участь на різних стадіях процесу у розгляді 552 справ, в тому числі у судовому розгляді справ з постановленням вироку - 250.
Впродовж 2011 року до органів влади, установ та закладів прокуратурою внесено 287 приписів, подань та протестів. Зокрема, опротестовано 104 незаконних актів і дій посадових осіб. Для вжиття заходів щодо усунення порушень законів внесено 183 приписів і подань, за результатами їх розгляду до відповідальності притягнуто 146 посадових осіб, в тому числі 59 посадових осіб контролюючих органів, відшкодовано 838 тис. грн, у т.ч. до бюджету 108 тис. грн.
З метою захисту конституційного права громадян на повну та своєчасну оплату праці в 2011 році прокуратурою вживалися заходи щодо погашення заборгованості. З цих питань прокуратурою порушено 2 кримінальних справи, які направлені до суду. За прокурорського втручання, пра-цівникам виплачено 319 тис. грн.
Значна увага приділяється нагляду за додержанням земельного законодавства. За участю спеці-алістів органів контролю постійно проводяться перевірки, на виявлені порушення закону прокуратура реагувала відповідним чином. Впродовж 2011 року у сфері охорони земель до органів місцевого самоврядування внесено 30 приписів і подань та задоволено 17 протестів, за актами прокурорського реагування притягнуто до відповідальності 10 посадових осіб.
Кам’янсько-Дніпровською міжрайонною прокуратурою протягом 2011 року вирішено 516 звернень громадян, з них: 60 - задоволено, тобто реально поновлені права громадян, що складає 11,6%, від загальної кількості звернень.
Працівниками Кам’янсько-Дніпровської міжрайонної прокуратури проведена також робота спрямована на боротьбу зі злочинністю, захист інтересів держави та громадян.

КАДРИ, ЯК ВІДОМО, ВИРІШУЮТЬ ВСЕ
Інформуючи про стан роботи з кадрами, підготовки кадрового резерву, підвищення кваліфікації державних службовців і дотримання чинного законодавства про державну службу в Кам’янсько-Дніпровській районній державній адміністрації, заступник керівника апарату Яна Гріга наголосила, що райдержадміністрацією та її структурними підрозділами у 2011 році проведена значна робота щодо реалізації державної кадрової політики, удосконалення державного управління, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за стан роботи з кадрами, вирішення питань кадрового забезпечення згідно із чинним законодавством, підвищення кваліфікації державних службовців та кадрового резерву на посади державної служби.
Проведений моніторинг щодо стану комплектування штатного розпису, якісного складу працівників райдержадміністрації показав, що станом на 30.12.2011 р. в районі працювало 98 державних службовців, або 97,0 % від їх загальної штатної чисельності. З них в апараті – 24 (92,3 %), у структурних підрозділах – 74 (98,6%). З числа працюючих державних службовців, які мають повну вищу освіту – 80 (81,6 %), з базовою вищою освітою - 10 (10,2 %) та з незакінченою вищою освітою - 8 (8,1 %). Кваліфікаційний рівень магістра мають 5 осіб (3,06 %).
Серед працюючих 50 % мають економічну, 13,2% - педагогічну, 6,1 % - технічну, 9,1 % - юридичну, 10,2 % - сільськогосподарську, 2,04 % - будівельну освіту та 9,1 % - за іншим професійним напрямом. У порівнянні з 2010 роком, поступово збільшується кількість осіб з юридичною – на 1,8%, сільськогосподарською – на 1,8 %, зменшується кількість осіб з технічною освітою – на 4,4 %.
Серед працюючих державних службовців чисельність жінок становить 80 (81,6 %), чоловіків – 18 (18,3 %). У порівнянні з 2010 роком чисельність жінок та чоловіків майже не змінилась.
Підготувала Оксана ДЕНИСЕНКО